– Milepæl i Nordsjøen og Skagerrak

Danske myndigheter stenger et område i Skagerrak for fiske. Norge har vært en pådriver for avtalen med EU som åpnet for slike tiltak fra 1. september i år.

Vedtaket om å stenge et område i Skagerrak for fiske gjelder i perioden 20. oktober til 9. november. Danmark blir med dette den første nasjonen som benytter denne muligheten som er forankret i en avtale fremforhandlet mellom EU og Norge i sommer, og som trådde i kraft fra 1. september, melder Fiskeridirektoratet

Stengingen begrunnes med behovet for å verne yngel av torsk, hyse, sei og hvitting i det angjeldende området.

Unntak

Følgende redskaper er unntatt fra stengingsvedtaket:

  • Pelagisk trålfiske rettet mot pelagiske arter
  • Ringnot
  • Drivgarn
  • Fiske med håndsnøre etter sild, makrell og hestemakrell
  • Garn med maskevidde over 120 mm
  • Teiner

Norske fiskerimyndigheter har gjennom mer enn to tiår drevet et tilsvarende og omfattende program for åpning og stenging av fiskefelt i Barentshavet for å beskytte yngel og fisk under minstemål gjennom den såkalte Overvåkningstjenesten for fiskefelt.