EU godkjente ny kontrollforordning

EUs ministerråd for fiskeri godkjente denne uken en kontrollforordning som regulerer brudd på EUs felles fiskeripolitikk (CFP).

Forordningen legger til rette for harmonisering av gjeldende sanksjonsregler, samtidig som det etableres et system med straffepoeng og tilbakebetaling ved overfiske av tildelte kvoter, melder North Norway European Office.

Videre åpnes det for å tillate suspensasjon av assistanse fra fellesskapet der et medlemsland ikke følger forordningens bestemmelser.

Formålet med det nye sanksjonsregimet er å skape større etterlevelse av gjeldende fiskeribestemmelser, for dermed å sikre like forutsetninger for næringens aktører. Kontrollforordningen trer i kraft 1. januar 2010.

Les også: Danske fiskere raser mot EU-byråkrati 15.10.2009

Nedenfor gjengis en pressemelding av 20. oktober 2009 fra det danske Ministeriet for fødevarer, Landbruk og Fiskeri.

2009-10-20

Bedre kontrol af fisk

De europæiske fiskeriministre blev i nat enige om en række nye retningslinjer for fiskerne og fiskerikontrollen. Lystfiskeriet slipper for kvoter, men der er stadig en del bureaukrati ifølge Eva Kjer.

Der var bred enighed om, at der skal være en mere ensartet fiskerikontrol i Europa. Danmark er i dag langt fremme med at efterleve de gældende regelsæt, men de lande som har sværere ved det, bliver nu ramt hårdere ved, at Kommissionen kan tilbageholde støtte til de enkelte lande og hurtigere indgreb med fiskeforbud.

– Det er en god aftale, der er blevet indgået, men der er stadig et stykke vej endnu med at komme den megen bureaukrati til livs i den europæiske fiskeripolitik, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen. Hun har derfor fået opbakning til et forslag om at nedsætte en ekspertgruppe, der skal se på yderligere forenklinger. Det skal, ifølge ministeren, være lettere for fiskerne at finde ud af reglerne. Ved udgangen af næste år skal der ligge en rapport med forslag til forbedringer.

Danmark fik også indført, at de fisk, som fiskerne fanger og smider ud igen, skal registreres. Det skal give en bedre billede af, hvor stort udsmid der i dag er af fisk. Det er Danmarks vision, at udsmid i fremtiden helt forbydes.

De europæiske lande blev enige om større anvendelse af moderne teknologi ved overvågning af fiskeriet. Der skal blandt andet indføres elektronisk logbog på skibene, og der indføres et sporbarhedssystem, der gør, at fiskene kan følges fra hav til bord. Forbrugerne kan derved få oplysninger om, hvor fiskene, der spises, er fanget.

Flere forslag fra Kommissionens side blev dog fejet af bordet fra medlemslandenes side. Blandt andet det forslag, der indebar, at lystfiskere skulle rapportere deres fangst til fiskerikontrollen.