Fempartsavtale om NVG-sild for 2010

Norge, EU, Færøyene, Island og Russland har inngått en avtale om forvaltningen av norsk vårgytende sild for 2010.

Totalkvoten neste år blir 1.483.000 tonn. Norges andel på 61 prosent ligger fast og utgjør 904.630 tonn, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

Sildebestanden er i svært god forfatning og blir høstet bærekraftig. Neste års kvote er likevel redusert fra 1.643.000 tonn i 2009, og skyldes svakere rekruttering etter 2004. Kvoten for 2010 er fastsatt i tråd med anbefalingen fra Det internasjonale råd for havforsking (ICES).

Partene er enige om å videreføre den felles forvaltningsplanen som har til formål å sikre et høyest mulig langtidsutbytte. I følge ICES er forvaltningsplanen i tråd med føre-var-prinsippet.

Partene har avtalt adgang til hverandre sine soner på samme relative nivå som i år.