Kyststatsavtale for kolmule for 2010

Norge, EU, Færøyene og Island er enige om forvaltningen av kolmule i 2010.

Bestandssituasjonen for kolmule er fremdeles preget av sviktende rekruttering og kyststatene har derfor avtalt en reduksjon av kvoten for 2010, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

540.000 tonn

Totalkvoten for kolmule for 2010 blir på 540.000 tonn. Dette er en reduksjon fra 2009, da totalkvoten var 590.000 tonn. Innenfor denne kvoten vil partene i NEAFC legge til rette for en avsetning for andre lands fiske i internasjonalt farvann.

Den norske kvoten blir på 130.443 tonn. I tillegg kommer kvoter som Norge bytter til seg i bilaterale avtaler senere i høst.

Partene er enige om å videreføre den felles forvaltningsplanen som ble vedtatt i 2009. I følge ICES er forvaltningsplanen i tråd med føre-var-prinsippet.

Kyststatsavtalen sikrer norske fartøy videreføring av adgangen til EU-sonen. Til neste år vil norske fartøy kunne fiske 68 prosent av den norske kvoten i EU-sonen. Norske fartøys adgang til å fiske i Færøysk sone er noe økt for 2010.

– Positivt med enighet

– Avtalene om NVG-sild og kolmule for 2010 er i all hovedsak en videreføring av årets avtaler, med unntak av en liten reduksjon i adgangen til EU-sonen i kolmulefisket, sier administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund, Audun Maråk, i en kommentar på forbundets nettsider.

– Det er positivt at det er blitt enighet og jeg håper på det også i kyststatforhandlingene om makrell i neste uke, sier han.