Ansatte politisk rådgiver for Berg-Hansen

Fride Solbakken er fra 23. oktober ansatt som politisk rådgiver for fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Statsministerens kontor har fra 23. oktober ansatt Fride Solbakken (38), Hafrsfjord, som politisk rådgiver for statsråd Lisbeth Berg-Hansen i Fiskeri- og kystdepartementet.

Fride Solbakken kommer fra en stilling som som politisk rådgiver for nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Stoltenberg ll).

Hun har tidligere vært leder for informasjon og arenautvikling i firma Ipark AS i Stavanger. Hun har også vært ansatt i Statens Lånekasse og Studentenes Landsforbund.

Hun er medlem av Rogaland fylkesting og styremedlem i Stavanger Arbeiderparti.

Solbakken har eksamener i kriminologi, kulturforvaltning og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Stavanger.