Fiskets gang uke 43 i 2009

Norges Sildesalgslag melder om gode fangster av NVG-sild og hestmakrell, men av makrell ble det ikke fisket noe i norsk sone.

NVG-sild

– Årets beste uke på i fisket etter norsk vårgytende sild, gav totalt 77.400 tonn fra alle båtgrupper. Kyst som fikk stoppet sitt fiske på maksimalkvoten på fredag har fisket 25.700 tonn, ringnot har tatt størst andel med 39.200 tonn, trål har fisket 8.900 tonn og fra utenlandske fartøy har vi 3.600 tonn, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.

– Hovedfisket har også denne uken foregått utenfor Troms i varierende avstand fra land. Vi ser en tendens til at silda trekker sørover og de sørligste fangstene er fisket kun få timer fra kysten. Fra Smutthavet har vi kun tre fangster sist uke, opplyser Garvik på lagets nettsider.

Snittstørrelsen på silda tatt sist uke ligger på 302 gram. Og snittprisen oppnådd i auksjonen er kr 2,49. I slutten av uka med store kvantum både med sild og hestmakrell, så fikk vi press på mottakskapasiteten, og noen få fangster ble usolgt til konsum.

Av årets kvote på vel 1. million tonn så gjenstår det 260.000 tonn. I hovedsak så er det ringnot (210.000 tonn) som har kvote igjen. I tillegg så er det mulighet for å fiske opptil 10 prosent av neste års kvote i år. Sildelaget forventer at noen fra ringnot og trål, samt noen kystbåter vil delta i sildefiske den kommende uke.

Hestmakrell

Til tross for at sørøstlig vind i perioder har herjet i Nordsjøen så har vi sist uke innmeldt 19.200 tonn med hestmakrell. I starten av uka rapporterte fiskerne om gode registreringer i området rundt Egersundsbanken, men ”heasten” den var ikke lett å få i not. Allikevel ble det fanget vel 9.000 tonn før kulingen kom tirsdag. Da vinden løyet før helgen kom flåten i arbeid igjen, da lenger på nordvesten. Flere fikk gode kast og vi fikk fangster opp i 870 tonn. De siste fangstene på lørdag ble tatt helt på grensen til EU, forteller Garvik.

Av ukens kvantum så er rundt 800 tonn fisket utenfor Møre.

Prisene på hestmakrell lå i starten av uka i området rundt kr 5,50. Med store fangster i helgen så falt prisnivået til under kr 4,00 i auksjonen.

Søndag kveld er været i bedring og vi får håpe på gode fangster også i kommende uke.

Makrell

– Dessverre så ble det verken fisket eller registrert makrell i norsk sone sist uke. Og med utestenging av norske båter fra EU sonen så fikk vi kun 5.000 tonn fra utenlandske båter. Disse fangstene er i hovedsak fisket med trål både øst og vest for Shetland, samt vest av Orknøyene, opplyser Garvik.

I dag mandag starter kyststatsforhandlingene om makrell, og det blir spennende å se hva som blir utfallet fra disse møtene.

– Rundt fullmånen til helgen snakker flere om å se etter makrell i norsk sone i håp om å få en fangst eller to. Siste fangst fra norsk sone i fjor var for øvrig 10. november, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.