– Svak seismikk-rapport

Havforskere innrømmer at datagrunnlaget i rapporten de har publisert om seismikkskyting er uegnet. – Lite konstruktivt, mener Bellona.

Relaterte artikler

Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Oljedirektoratet levert en rapport som undersøker innsamlede fangstdata for fiskeriene i Lofoten og Vesterålen under fjorårets seismikkskyting i området.

Oljeindustriens landsforening (OLF) hevder funnene viser at seismikkskyting har minimal effekt på fiskefangst.

Nedgang for hyse og sei

Rapporten viser en variert effekt på artene som følge av seismikkskytingen. Det er registrert en klar nedgang i hyse og sei for fiskebåter som bruker garn, men med unntak av dette konkluderer HI med at det ”Ikke kan dokumenteres påvisbare negative effekter av seismikkskytingen”.

– Hyse og sei er de viktigste artene det fiskes på i sommerhalvåret, så en nedgang i fangstraten for disse artene har stor betydning for de berørte fiskerne, sier fagrådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther i en uttale på Bellonas nettsider.

– Uegnet datagrunnlag

Havforskningsinstituttet som har laget rapporten på oppdrag Oljedirektoratet sier imidlertid til Bellona at datagrunnlaget de har brukt ikke er egnet til å analysere effekten av seismikkskyting.

– Det som er viktig å presisere er at databasene vi har brukt i våre analyser ikke er egnet til å fange opp effekt som følge av seismikkundersøkelser. Det betyr at det skal være ganske betydelige endringer i fangsten for at disse vil gi utslag i vår undersøkelsen, sier Aud Vold, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Blir skremt

Havforskningsinstituttets undersøkelse viser at det er økte forekomster av uer og breiflabb, men avviser imidlertid at dette er ensbetydende med at artene ikke reagerer på seismikken:

– Det at disse artene får økte fangster bekrefter at ulike arter reagerer forskjelling på seismikk: Uer og breiflabb er stasjonære arter som til vanlig beveger seg lite. Vi antar at de blir skremt og øker svømmeaktiviteten som følge av undersøkelsene. Dermed går de lettere på garn, forteller Vold.

– Forurenser debatten

Under årets seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen var Havforskningsinstituttet selv tilstede og gjorde målinger. Resultatene vil være klare på vårparten i 2010.

Bellona synes det er ødeleggende for debatten at Oljedirektoratet ber Havforskningsinstituttet om å lage en rapport basert på et datagrunnlag som havforskerne selv ikke mener er egnet.

– Oljedirektoratet bidrar til å forurense debatten når de gir HI i oppdrag å lage en rapport basert på dårlige data. Særlig lite konstruktivt blir det også når vi vet at Havforskningsinstituttets store forskningsprosjekt på effekter av seismikk er rett rundt hjørnet, sier Sæther.