Fritt fiske etter torsk nord for 62°N

Fiskeridirektøren innfører fritt fiske etter torsk nord for 62° nord for konvensjonelle fartøy i lukket gruppe.

Fiskeridirektøren har fra og med i dag besluttet å gi fritt fiske etter torsk nord for 62ºN for konvensjonelle fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 11 og 28 meter.

Det fremgår av en melding fra Fiskeridirektøren i dag.

Kvoteøkningen gis som maksimalkvote, og fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel dersom gruppekvotene blir beregnet oppfisket.

Ved en eventuell stopp i fisket, vil det fremdeles kunne fiskes innenfor garantert kvantum.