Aker Seafoods med resultat på 136 mill.

Aker Seafoods ASA melder om økt produksjon av ferske produkter og bedret resultat for tredje kvartal 2009.

Resultatet dras opp av finansgevinster.

Aker Seafoods har i tredje kvartal 2009 produsert en vesentlig høyere andel av ferske produkter på fabrikkene i Norge sammenlignet med samme periode i 2008. Virksomhetene i Frankrike og Danmark øker salget av ferske produkter. Prisene på torsk og hyse er imidlertid lavere enn på samme tid i fjor.

Konsumet av fersk torsk i Frankrike, Europas største marked for fersk torsk, økte med 52 prosent frem til medio august, mens prisene til forbrukerne er redusert med 11 prosent, opplyser Aker Seafoods ASA i en børsmelding.

Resultat før skatt på 136 mill.

Omsetningen i tredje kvartal 2009 var på 609 millioner kroner, mot 586 millioner kroner i samme periode i 2008. Økningen kommer hovedsaklig fra økt aktivitet i forretningssegmentene i Norge og Frankrike.

Aker Seafoods oppnådde i tredje kvartal et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 36 millioner kroner, mot -13 millioner kroner i tredje kvartal 2008.

Tredje kvartal 2009 har vært selskapets beste tredjekvartal noen gang, målt i EBITDA, og er betydelig bedre enn samme kvartal i 2008, opplyser Aker Seafood i meldingen.

– Dette er et signal om en positiv trend etter en vanskelig periode for hvitfisknæringen siste år, sier konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods.

Resultatet før skatt endte på 136 millioner kroner i 3. kvartal 2009, mot -78 millioner kroner i 3. kvartal 2008. Driftsresultatet (EBIT) ble på -6 millioner kroner i kvartalet, mot -45 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Det fremgår av kvartalsrapporten fra selskapet.

Resultatet er dratt opp av regnskapsmessige gevinster på til sammen 150 millioner kroner, etter tilbakekjøp av en stor andel av et obligasjonslån, samt terminering av en valutaswap-avtale.

Fangstsegmentet

Fangstsegmentet viser en positiv utvikling, og omsetningen i tredje kvartal er høyere enn i fjor på samme tid.

– Fangstvolumet har økt, men vi har fortsatt igjen mer enn 30 prosent av torskekvoten til fjerde kvartal. Dette gir et svært godt utgangspunkt for driften ut året. Betydelig økning i kvoten for 2010 er et godt grunnlag for optimisme neste år. En usikkerhetsfaktor er knyttet til valutamarkedet, og en sterk krone vil være negativ for en eksportrettet norsk sjømatnæring, sier Myhre.

– Fisket volum økte 20 prosent i tredje kvartal, men reduserte priser førte til at omsetningen kun steg med 4 prosent. I tillegg har Aker Seafoods fisket en relativt større andel hyse i tredje kvartal 2009 enn i samme periode i 2008. Prisen på drivstoff er vesentlig lavere hittil i 2009, og bidrar positivt på resultatet, opplyser Myhre.

Foredlingssegmentet i Norge har i perioden vært preget av begrenset tilgang på råvarer, spesielt fra eksterne leverandører. Dette til tross for at det er betydelig fisk igjen på kvotene for 2009.

– Redusert varelager og bedre produktmiks, med økt andel fersk produksjon, bidrar til at omsetningen øker sammenlignet med fjoråret. Vi har fokus på ferskproduksjon, og i tredje kvartal er det gjennomført oppgraderinger av anlegget vårt i Stamsund. Dette effektiviserer driften og øker kvaliteten ytterligere på produksjonen, sier Myhre.