Omlastingsfartøy bortvist fra Svalbard

Sysselmannen har bortvise et Belize-registert omlastingsfartøy fra Svalbard, da fartøyet ikke har sendt korrekte sporingemeldinger til Fiskeridirektoratet.

– Sysselmannen på Svalbard har besluttet å bortvise det Belizeregistrerte omlastingsfartøyet "Beauty Song" fra Svalbards territorialfarvann, opplyser Sysselmannen.

Fartøyet som mandag ble inspisert av Kystvakta ved Bellsund, hadde ikke sendt korrekte sporingsmeldinger til Fiskeridirektoratet.

– Skipet hadde en type satellittsporingsutstyr som ikke sendte sporingsdata til Fiskeridirektoratet, opplyser Sysselmannen.

Sysselmannen har på dette grunnlaget besluttet å ilegge kapteinen på skipet en påtaleunnlatelse. I tillegg ble fartøyet bortvist fra Svalbards territorialfarvann, med hjemmel i politiloven.