Blodrødt for Aker BioMarine

Aker BioMarine fikk et resultat før skatt på minus 65 millioner kroner i 3. kvartal 2009.

– Aker BioMarine viser fortsatt fremgang i tredje kvartal med sterk omsetningsvekst for Superba(TM) Krill og bedret kontantstrøm fra driften, skriver Aker BioMarine i en børsmelding.

Salget av Superba(TM) Krill ble i tredje kvartal 16,8 tonn som er 236 prosent høyere enn i andre kvartal. Også salget av den høyverdige fôringrediensen QrillTM økte kraftig i tredje kvartal, med 60 prosent til 2 729 tonn sammenlignet med 1 701 tonn i andre kvartal.

Men resultatrapporten for Aker Biomarine (AKBM) er en sørgelig lesnad.

Omsatte for 41 mill.


Omsetningen i tredje kvartal 2009 endte på MNOK 41, mot MNOK 21 i samme periode i 2008. Økningen skyldes i hovedsak salg av Superba™ Krill og fôringrediensen QrillTM, med inntekter fra salg av fôringrediensen Qrill™ til oppdrettsnæringen (MNOK 21), salg av Superba™ Krill (MNOK 16), royaltyinntekter fra CLA/Tonalin® (MNOK 2) og andre driftsinntekter tilknyttet oppstrømsegmentet (MNOK 2), opplyser selskapet.

Kontantstrøm fra drift ble minus MNOK 15. Dette innebærer en forbedring på MNOK 37 fra andre kvartal. Forbedringen kommer som følge av økt salg og forbedret arbeidskapital.

Driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) er minus MNOK 41 kroner, mot minus MNOK 40 for samme periode i 2008.

Utviklingen i EBITDA er preget av periodiseringseffekter knyttet til endringer i varelageret, uten kontantstrømseffekt.

Totale driftsinntekter for årets ni første måneder utgjør MNOK 95 sammenlignet med MNOK 68 for tilsvarende tre kvartaler i 2008. Økningen skyldes i det vesentligste salg av SuperbaTM Krill.

Tapte 65 mill.

– Til tross for den positive salgsutviklingen i tredje kvartal var EBITDA utviklingen svak og endte på minus MNOK 41, mot minus MNOK 22 i andre kvartal. Denne svake utviklingen forklares ved periodiseringseffekter knyttet til endringer i varelageret som i tredje kvartal var en kostnad på MNOK 16 mot minus MNOK 11 i andre kvartal, skriver selskapet.

Sett bort fra periodiseringseffekten var selskapets kostnader MNOK 1 lavere i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal.

Disse effektene gjenspeiles i selskapets kontantstrøm fra drift som ble minus MNOK 15 i tredje kvartal. Det er en forbedring på MNOK 37 fra andre kvartal og MNOK 103 bedre enn første kvartal 2009. Forbedringen kommer som følge av økt salg og forbedret arbeidskapital herunder nedbygging av varelager, opplyser selskapet.

Resultat før skatt i tredje kvartal var minus MNOK 65, mot minus MNOK 48 i andre kvartal 2009.

Nedgangen skyldes det svake driftsresultatet noe motvirket av valutagevinst, opplyser selskapet.