Tatt for ulovlig krabbefiske utenfor Vardø

To båter ble tatt på fersken da de skulle levere fangsten av ulovlig fisket kongekrabbe, ved anlegget på Svartnes.

Kystvakten har anmeldt to båter for ulovlig fiske av til sammen ett tonn krabbe utenfor Vardø, skriver avisa Finnmarken.

Kystvaktskipet "KV Heimdal" tok tirsdag to fiskebåter på fersken idet de var i ferd med å levere til sammen ett tonn kongekrabbe ved anlegget på Svartnes.

– Vi har onsdag levert en anmeldelse på den ene båten, mens den andre vil bli anmeldt i løpet av kort tid. De er anmeldt for fiske i kvoteregulert område uten tillatelse, sier skipssjef John Erik Bendiksen ved "KV Heimdal".

Observert via AIS

Båtene, som ikke skal ha godkjent kvote, ble observert via AIS og radar idet de fisket krabbe et par mil innenfor kvoteregulert område, tett opp mot russergrensa.

– Vi foretok en inspeksjon da vi kom til kai i Vardø, og fikk verifisert våre mistanker, sier Bendiksen videre.

Båtene var ifølge skipssjefen 11 meter lange, og har begge tilhørighet til Trøndelag.

Fiskeridirektoratet og Kystvakten har denne høsten tatt opp kampen mot ulovlig krabbefiske, og onsdagens anmeldelser føyer seg inn i rekken av aksjoner som har blitt gjennomført den siste tiden, skriver avisa.