– Fiskeriene kan rammes hardt

Russiske atomubåter på patrulje utenfor norskekysten, er igjen blitt vanlig, noe som vekker bekymring.

Flere russiske militære kilder har signalisert at de nå vil ha taktiske atomvåpen om bord i disse ubåtene, skrev NRK Troms og Finnmark i går.

Oberstløytnant John-Espen Lien i Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan, bekreftet opplysningene.

– Ja vi har registert dette, men for oss er det ikke noe grunnleggende nytt. Det har alltid eksistert atomubåter og det har alltid eksistert atomvåpen, uttalte Lien til NRK.

– Miljøtrussel

Men for Norges del er dette ikke noen sikkerhetspolitisk trussel, men mer en miljøtrussel, mener seniorforsker Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier.

– I dag er det svært lite sannsynlig at russerne vil ta i bruk våpnene mot Norge eller et annet land. Det er først og fremst et politisk verktøy. Det er vel større grunn til å være bekymret for miljøet, det har skjedd ulykker med atomubåter før. Og selv om det er en stor modernisering i gang i den russiske flåten, så er det mange gamle atomubåter i bruk, av varierende teknisk stand. Men om de russiske signalene på sikt vil ha miljømessige konsekvenser, gjenstår å se, uttalte Zysk til NRK i går.

– Markedsverdien på fisk vil stupe

Barentshavet er et svært viktig område for norsk fiskerinæring og en ulykke med en ubåt med atomvåpen om bord, og spredning av radioaktivitet, kan få dramatiske konsekvenser for norsk fiskerinæring.

For eksempel kunne Kurskulykken vært atskillig verre om den hadde skjedd med taktiske atomvåpen om bord, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer, til NRK Troms og Finnmark i dag.

– I første rekke vil det være en kommersiell påvirkning, det vil si at markedsverdien på fisken fra Barentshavet ville sunket fordi man ikke ville vært trygg på at fisken var ren, sier Bøhmer.

I tillegg ville man på sikt også ville fått en miljømessig konsekvens på grunn av den ekstra mengden radioaktivitet som ville blitt fordelt i nærheten av ubåtvraket, fortsetter Bøhmer.

– Ryktet vil ødelegge

Også leder av Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen ser svært negativt på signalene fra Russland.

– Det er klinkende klart at hvis en ubåt skulle forlise med atomvåpen om bord, vil det definitivt være negativt for fiskerinæringa. Selv om det ikke skjer så mye, vil bare ryktet ødelegge. Vi er veldig opptatte av det, og vi håper utenriksministeren og andre gjør nødvendige grep for å forhindre dette, sier Nilsen til NRK.