Mistanke om svindel med tørrfisk

Tollvesenet, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim gjennomførte onsdag en samlet aksjon mot fiskeeksportører i Hordaland, Oslo og Nordland.

Kontrollmyndighetene mistenker at flere eksportører bevisst har deklarert hel tørrfisk som tørrfiskhoder ved eksport til Nigeria, melder Fiskeridirektoratet.

Tørrfisk som "fiskehoder"

Ved å deklarere tørrfisk som fiskehoder blir tollsatsen i mottakerlandet halvert fra 20 til 10 prosent toll. På denne måten har fiskeeksportørene bidratt til at Nigeria kan ha mistet flere millioner kroner i tollinntekter.

For lovlydige eksportører innebærer dette en uholdbar situasjon. Ved at kundene krever billigere fisk kan de føle seg tvunget til å selge billig eller de kan bli presset til å foreta tilsvarende svindel med avgifter.

Slik feildeklarering kan også bidra til å skjule svart fisk og merverdiavgiftsunndragelser, og dette er blant de forhold som kontrolletatene vil undersøke under aksjonen.

To eksportører anmeldt

To fiskeeksportører er allerede anmeldt til Økokrim for tilsvarende forhold. I den ene saken mener Tollvesenet at eksportøren kan ha bidratt til å unndra 4,9 millioner i tollinntekter for Nigeria. I tillegg til mistanken om systematisk feildeklarering har eksportørene også innbetalt for lite eksportavgift til Norge. For de to anmeldte eksportørene dreier det seg om mer enn 300 000 kroner.

Fiskerinæringen generelt og ikke minst tørrfiskprodusenter har den senere tid hatt store utfordringer med å få fisken omsatt, og lagrene er derfor fulle. For å unngå uhederlig konkurranse har kontrolletatene satt fokus på dette.

Kontrolletatene har gjennom tett samarbeid gjennomført analyser av utførselen av tørrfisk tilbake til sommeren 2007. På bakgrunn av funn har man mistanke om at det kan dreie seg om betydelige kvanta tørrfisk som er feildeklarert.

Ikke Vågsøy

Førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim opplyser til Fish.no, at de to anmeldelsene ikke har noen sammenheng med sakene som nå er under etterforskning i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane.

Det ble i går kjent at to næringsdrivende i fiskeribransjen i Vågsøy, er pågrepet mistenkt for hvitvasking av flere millioner kroner.