– EU må stanse utkast av fisk

EUs nye fiskeripolitikk må få bukt med det omfattende problemet med utkast av fisk, mener Nordisk råds miljø- og naturressursutvalg.

Yrkesfiskere dumper årlig enorme mengder fisk tilbake i havet, og ofte overlever ikke den uønskede fangsten den harde håndteringen.

– Utkast er forkastelig ut fra både et etisk og et miljø- og bestandmessig perspektiv, understreker Nordisk råds miljø- og naturressursutvalg.

Grønnbok

EU presenterte sin grønnbok for revideringen av den felles fiskeripolitikken i vår. Land, organisasjoner og andre interessenter kan nå komme med sitt syn på grønnboka fram til årsskiftet. Også EU-kommisjonen erkjenner at den nåværende fiskeripolitikken er en fiasko. I tillegg til utkast av fisk preges yrkesfisket blant annet av dårlig økonomisk avkastning og overdimensjonerte fiskeflåter.

Bærekraftig fiskeripolitikk

Miljøutvalget, som også skal formulere et innspill til EU-kommisjonen, understreker generelt at prinsippet om en økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig fiskeripolitikk må være det endelige målet for EUs nye fiskeripolitikk. Utvalget peker også på vellykkede modeller i Norden som EU kan dra nytte av, for eksempel fastsettelse av et visst antall fiskedager per fiskebåt, stengte områder samt mer effektive regler mot utkast.

Nordisk råds parlamentarikere har flere ganger oppfordret de nordiske regjeringene til å delta aktivt i revideringen av EUs fiskeripolitikk. Regjeringenes samarbeidsorgan Nordisk ministerråd har blant annet arrangert konferanser med EU-deltakelse og utarbeider nå en oversikt over vellykkede nordiske fiskeriløsninger som EU vil kunne dra nytte av. Det er meningen at Sveriges jord- og skogbruksminister Eskil Erlandsson i egenskap av EUs formann skal presentere oversikten på EUs fiskeriministermøte i november.

Nordisk råd er samlet til sin årlige sesjon i Stockholm 27.–29. oktober 2009.

Les også: