– Trenger ikke konsekvensutgreiing for Bøkfjorden

Sydvaranger Gruve AS mener at det ikke er nødvendig med konsekvensutgreiing om utslipp til Bøkfjorden i Finnmark.

Sydvaranger Gruve AS mener å ha nok kunnskap om hvordan utslippene fra jernmalmproduksjonen vil påvirke miljøet i Bøkfjorden, og sier at det ikke er nødvendig med en konsekvensutgreiing, melder NRK.

– Tilsvarende kjemikalier tidligere

Gruveselskapet påpeker at det tidligere er brukt det de mener er tilsvarende kjemikalier.

– Vi forholder oss til kunnskap fra tidligere drift av AS Sydvaranger, hvor det ble brukt tilsvarende kjemikalier, sier teknisk direktør Per Helge Høgaas til NRK.

Han viser til at gruveselskapet i Kirkenes den gang gjennomførte grundige miljøundersøkelser i fjorden og at den informasjonen er godt bevart.

Havforskningsinstituttet og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark mener at det ikke holder med gamle rapporter, de frykter utslippsstoffet Lilaflot D817. Begge instanser fraråder utslipp av stoffet i frykt for at livet i fjorden skal dø ut, og krever en grundig kartlegging av konsekvensene som følge av utslippene, melder nettstedet.

– Ikke giftstoff

Dette kravet om en konsekvensutredning avviser direktøren ved gruven, og forsikrer om at Lilaflot D817 ikke vil være skadelig for fjorden.

– Stoffet vil foreligge i en fortynnet form som ikke er skadelig for miljøet i fjorden. Dermed vil det ikke være miljøgift i utslippene fra malmproduksjonen, sier Høgaas til NRK.

Gruveselskapet ble etablert av Staten i 1906 og bar navnet AS Sydvaranger. Den var i drift inntil 1996, og ti år senere ble gruven kjøpt av selskapet Northern Iron Ltd., som er børsnotert i Australia. Det forventes at den nylig igangsatte Sydvaranger Gruve AS skal bli landets største gruve. Planlagt produksjon i 2010 er sju millioner tonn jernmalm, som skal gi salg til en eksportverdi av omtrent 1,5 milliarder kroner.

Oppstarten av malmproduksjonen har skapt debatt om skadevirkninger på mennesker, fisk og fugler som følge av gruvens planer om store utslipp i den vernede laksefjorden Bøkfjorden.

Gruveselskapet har allerede fått innvilget en utslippstillatelse for drift av Statens Forurensningstilsyn, men har søkt om endring av tillatelsen, til blant annet å inneholde utslipp av det omstridte flotasjonskjemikaliet Lilaflot D817.

Avgjøres i januar

Statens forurensningstilsyn (SFT) har foreløpig ikke tatt stilling til utredningskravet fra Havforskningsinstituttet og Fylkesmannen i Finnmark.

SFT opplyser at de vil behandle søknaden fra Sydvaranger Gruve AS i januar neste år. SFT har foreløpig ikke tatt standpunkt til spørsmålet om hvorvidt det er nødvendig med en konsekvensutreding før gruveselskapet får utslippstillatelse.

– Vi ser at saken engasjerer sterkt og vi vil gjøre en grundig behandling av saken, sier seksjonssjef Harald Sørby, til NRK.

Også strid på Vestlandet

Samtidig med striden om utslipp til Bøkfjorden i Finnmark, pågår det en lignende strid om utslipp til Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

Les også: Fraråder utslippstillatelse i Førdefjorden 29.09.2009

Selskapet Nordic Mining ASA har søkt om deponering av gruveavfall i Førdefjorden i forbindelse med utvinning av titanmalmen Rutil i Engebøfjellet i Naustdal kommune. Selskapet ønsker å benytte giftstoffet Magnafloc som bindemiddel for finpartikler i gruveavfallet.

Havforskningsinstituttet har gått i mot søknaden, da de mener den ikke representerer en bærekraftig bruk av fjorden.

– Søknaden fra Nordic Mining ASA om deponering av gruveavfall i Førdefjorden i forbindelse med utvinning av titanmalmen Rutil i Engebøfjellet, representerer ikke en bærekraftig bruk av fjorden. Havforskningsinstituttet fraråder derfor at det gis tillatelse til utslipp, uttalte Havforskningsinstituttet tidligere i høst.