Norge inn i ISO sitt styre

Fra 2010 går Standard Norges administrerende direktør, Trine Tveter, inn som Norges representant i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO sitt styre.

Standard Norge skal i tillegg arrangere ISOs 33. Generalforsamling i Oslo neste høst. Det norske engasjementet i internasjonal standardisering har aldri vært større.

Standard Norge er det norske medlemmet i ISO og ivaretar norsk næringsliv og myndigheters interesser her. Den norske standardiseringsorganisasjonen vil ha plass i ISO-styret i perioden 2010-2011.

ISOs styre er satt sammen av grupper av medlemsland basert på størrelse og engasjement. Til tross for at Norge er et lite land, har norske representanter stor gjennomslagskraft. Organisasjonen rangerer sine 162 medlemsland etter graden av aktivitet og brutto nasjonalprodukt, og Norge ligger her på en 20. plass.

ISO generalforsamling til Oslo i 2010

Fra 15. til 17. september 2010 vil Standard Norge og Oslo være vertskap for ISOs årlige generalforsamling.

– Det å få representanter fra så mange land til Norge, gir en unik mulighet til å markedsføre og profilere norsk næringsliv, teknologi og kompetanse, sier adm. dir. Trine Tveter.

I ISO er det for tiden et stort engasjement innenfor blant annet klima, samfunnsansvar, samfunnssikkerhet og risiko. Hvis alt går etter planen, vil den nye internasjonale standarden for samfunnsansvar (ISO 26000) bli utgitt i forbindelse med generalforsamlingen.

ISO samarbeider med en rekke internasjonale organisasjoner som for eksempel FN, ILO og WTO og er en global arena med en rekke medlemmer også fra utviklingsland.

Nærings- og handelsdepartementet som gir Standard Norge årlig statsstøtte, har i år støttet arrangementet med en ekstrabevilgning over statsbudsjettet.

Fiskeri og akvakultur

Norge var med på etableringen av ISO i 1947, og det er i dag norske ledere i 43 internasjonale komiteer; blant annet innenfor petroleumsindustri, fiskeri og akvakultur, konstruksjonsteknikk og geografiske informasjonssystemer.