Vedtok avtalen med Nergård

Formannskapet i Skjervøy kommune gikk i dag inn for den skisserte avtalen med fiskerikonsernet Nergård. Saken går nå videre til kommunestyret.

Fiskerikonsernet Nergård AS håpet lenge at de skulle oppnå lønnsomhet på Skjervøy, men måtte til slutt gi seg.

For en god uke siden ble det så fremforhandlet et avtaleforslag mellom Nergård AS og Skjervøy kommune om betingelser i forbindelse med at Nergård vil avslutte sin industrielle aktivitet i kommunen.

– Vi har måttet balansere mellom konsernets ønsker og hensynet til fiskeriinteressene i Skjervøysamfunnet og Nord-Troms, uttalte ordfører og forhandlingsleder, Roy Waage, i Skjervøy kommune 21. oktober 2009.

Den fremforhandlede avtalen må godkjennes både av formannskapet og kommunestyret i Skjervøy kommune, samt av styret i Nergård AS, før den blir virksom.

I dag var avtalen til behandling i formannskapet i Skjervøy kommune, som var samlet til ekstraordinært møte med kun Nergård-saken på sakskartet.

– Amper stemning

Det var til tider amper stemning i formannskapssalen, det kom påstander om arroganse og spill fra flere parter, melder avisa Framtid i nord.

En av medlemmene av forhandlingsutvalget, Arnulf Steffensen, fulgte debatten fra sidelinja. Her signaliserte han at han i neste uke vil komme med et alternativt forslag, og at han ikke støtter avtaleforslaget mellom Nergård og Skjervøy.

I møtet foreslo Høyres Mona Jørgensen at hele avtalen skulle forkastes, og hun la frem et alternativt forslag til vedtak.

Ble vedtatt

Ordfører Roy Waage sa at Nergård nå lover å drive mottak på Skjervøy om kommunen ikke har en ny driver på plass fra 16. november.

Avtalen ble til slutt vedtatt med seks mot en stemmer, skriver avisa.

Dagens innstilling i formannskapet skal nå videre til kommunestyret. Kommunstyret i Skjervøy har møte onsdag 4. november.

Les også: Nergård beholder trålkvotene