Bedre marginer for Norway Pelagic i tredje kvartal

Norway Pelagic ASA økte inntekter og inntjening i tredje kvartal 2009, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

– Norway Pelagic er fortsatt i lavsesong i 3. kvartal, men har hatt høy aktivitet i slutten av perioden, og dermed hatt en betydelig lageroppbygning. Spesielt på makrellaktiviteten har det vært en volatil prisutvikling med en noe avventende markedssituasjon. Etterspørsel etter sild har også dreiet mer mot rundfrossen sild, Norway Pelagic i en børsmelding.

Til tross for dette har marginene fortsatt å utvikle seg positivt.

Resultat før skatt på 0,8 mill.

Konsernets netto driftsinntekter i 3. kvartal var kr 350,1 mill. mot kr 314,8 mill i fjor.

Driftsresultatet ble kr 9,3 mill. mot kr 2,7 mill. i fjor.

Resultatet før skatt ble kr 0,8 mill. mot kr -2,4 mill. i tilsvarende kvartal fjor. Resultat før skatt hittil i år er kr 76,0 mill. mot kr 30,8 mill. til samme tid i fjor.

Overtakelsen av Fryseriet AS ble gjennomført fra 4. september, og har etter dette blitt driftet på lik linje med andre Norway Pelagic-anlegg. Med basis i gjenstående kvoter forventes høy aktivitet i 4. kvartal, spesielt på sild, skriver selskapet i børsmeldingen.

Les mer

Norway Pelagic ASA - Rapport 3. kvartal 2009 (PDF)
Strong margins in low season despite hesitant market situation - Presentation Q3 2009 (PDF - 4,40 MB)