– Umusikalsk av Fiskeridirektoratet

Fiskebåtredernes Forbund kritiserer Fiskeridirektoratet for ikke å lytte til næringens innvendinger, angående forslaget om elektronisk fangstdagbok og daglig fangstrapportering.

– Det er umusikalsk av Fiskeridirektoratet når de ikke lytter til næringens mest sentrale innvendinger til forslaget om elektronisk fangstdagbok og daglig fangstrapportering.

Det sier avdelingsleder Webjørn Barstad i Fiskebåtredernes Forbund i en uttalelse på forbundets nettsider.

Barstad viser til at Fiskebåt har fått gjennomslag for en rekke mindre endringer som organisasjonen har foreslått, mens Fiskeridirektoratet fastholder et upraktisk tidspunkt for innrapportering.

– Forslaget om å kunne føre fangst per døgn i den konvensjonelle er heller ikke hørt, sier Barstad.

Direktoratet krever at også line-og garnfartøy skal føre hver enkelt fiskeoperasjon (stubb), i motsetning til dagens praksis (døgnets fangst).

– Innskjerping

– For den konvensjonelle flåten dreier det seg om en markert innskjerping av dagbokskravene i tillegg til innføring av daglig rapportering, noe som før bare ble gjort for den enkelte tur. Dette er ikke forenkling, men forverring, og det var aldri intensjonen, sier Barstad.

– Fiskebåt har i høringsuttalelsen utførlig forklart hvorfor denne innskjerpingen er vanskelig å forholde seg til i praktisk fiske, men Fiskeridirektoratet har ikke reflektert denne diskusjonen i sitt oppsummeringsnotat til departementet, sier Barstad.

– Dobbelrapportering

I forslaget som Fiskeriidirektoratet har sendt Fiskeri- og kystdepartementet heter det at fangstmelding skal sende senest klokken 23.59 for det aktuelle døgnet, men tidsfristen for korreksjon er endret fra klokka 08.00 til klokken 12.00 dagen etter.

– Både innenfor hvitfisk og i pelagisk sektor medfører dette at det blir en normalsituasjon å sende korreksjonsmeldinger, siden forsvarlig taksering svært ofte ikke kan skje før etter midnatt på fangst som kommer om bord sent på kvelden, understreker Barstad.

– Dette betyr at Fiskeridirektoratet i systemet tvinger frem rapportering to ganger i døgnet, først fangstmelding, senere korreksjonsmelding. Dette er tull, tordner Barstad.

– De burde være fornøyd med å endre rapporteringen fra en gang pr tur (5-6 uker), til en gang i døgnet, og ikke i praksis to ganger per døgn, sier han.

Anmoder om ny vurdering

– Fiskebåt har forsøkt å bidra til en positiv holdning til innføringen av elektronisk fangstdagbok med daglig rapportering. Fiskeridirektoratet gjør det ikke enklere å motivere næringen til denne overgangen. Vi vil derfor anmode Fiskeri- og kystdepartementet om å se på disse to forholdene før den endelige forskriften fastsettes, sier Webjørn Barstad.