Fiskets gang uke 44 i 2009

Uke 44 ble en uke preget av varierende forhold på fiskefeltene for pelagisk fiske og ingen fremgang i forhandlingene om soneadgang på makrell.

Makrell

Igjen en ny uke uten løsning på makrellproblemet og fiske i EU-sonen. Da det heller ikke ble registrert makrell i norsk sone har det ikke vært innmeldinger fra norske fartøy siste uka, melder Norges Sildesalgslag.

Det ble kun omsatt 5 fangster med til sammen 2.610 tonn fra utenlandske fartøy. Fangstene var tatt rundt Shetland og omsatt på leveringsavtale til norske anlegg.

For norske fartøy står det igjen ca 68.000 tonn makrell å fiske, hvorav kystflåten har igjen ca 15.000 tonn, ringnot ca 48.000 tonn og trål ca 5.000 tonn, opplyser salgsleder Magne Fagerland i Norges Sildesalgslag.

NVG-sild

Uka gav totalt 38.700 tonn norsk vårgytende sild, alt vesentlig fisket over et stort område fra 50 til 150 nautiske mil NV av Andenes. Kun 5 fangster var tatt lengre vest, omkring 200 n.mil vest av Vesterålen. I disse fangstene var gjennomsnittvekta mellom 380 og 390 gram, mens gjennomsnittsvekta på hovedfeltet var 303 gram. Prisene for sild fra det vestlige feltet var fra kr 3,94 til kr 4,08 per kilo, mens sild rundt 300 gram var betalt med mellom kr 2,13 og kr 2,70 per kilo, opplyser Fagerland.

Det relativt lave ukekvantumet skyldes både at kystflåten i hovedsak er ferdig med maksimalkvotene og at en stor del av ringnotflåten jakter på hestmakrell. Innmeldt kvantum kommer fra 5 utenlandske fartøy med 4.200 tonn, ringnot med 15.400 tonn, trål med 9.300 tonn og kyst med 9.800 tonn. 710 tonn er avskjør fra sjølprodusert fartøy og 550 tonn til mel/olje fra kystfangster/avviste konsumfangster. For ringnot står det igjen ca 194.000 tonn av årets kvote, (77.000 tonn på samme tid i fjor). Kyst har igjen ca 8.000 tonn av årets kvote. ( 83.000 tonn i fjor) og trål har igjen ca 30.000 tonn av årets kvote (27.000 tonn i fjor).

Hestmakrell

Fisket etter hestmakrell har siste uka, og spesielt mot slutten av uka vært preget av dårlig vær og det ble omsatt kun 14.000 tonn. Med de beste døgnene tirsdag og onsdag med ca 4.000 tonn/døgn. Fangstene var tatt over et stort område mellom 57º og 61º N.

Gjennomsnittsvekta var 412 gram og gjennomsnittpris kr 3,39 per kilo, med høyeste kr 4,24 og laveste kr 2,67 per kilo. Snittprisen uken før var kr 4,66 per kilo.

Ringnot fisket ca 13.000 tonn, kyst ca 1.100 tonn mens trål tok kun 22 tonn i blandingsfangst. 4 fangster med samlet ca 1.000 tonn ble omsatt til utenlandske kjøpere, Shetland/Scotland. I tillegg ble det omsatt en utenlandsk fangst på 185 tonn hestmakrell, også denne til utenlandsk kjøper. Ca 200 tonn av totalkvantumet ble levert til mel og olje.

Nordsjøsild

Det ble innmeldt 1 fangst, 7 tonn, omsatt til Astrid Fiskexport, Sverige og 2 fangster med 25 tonn og 150 tonn omsatt til Egersund Sildoljefabrikk.

Kystbrisling

Det ble i uke 44 innmeldt 3 fangster med 90 tonn kystbrisling fra Gloppen kommune i Nordfjord, omsatt til King Oskar, mens det ble innmeldt og omsatt til Astrid Fiskexport i Sverige 4 fangster med 55 tonn fra Horten/Rygge kommune, Oslofjorden.

Kolmule, øyepål og sølvtorsk

Det var innmeldt 4 fangster med 65 tonn kolmule, 217 tonn øyepål og 6 tonn sølvtorsk. Det meste som blandingsfangster og omsatt på leveringsavtaler.