Torskekvoter økes nord for 62° N

Fiskeridirektøren øker torskekvotene til konvensjonelle havfiskefartøy nord for 62° N.

Fiskeridirektøren har fra og med i dag, besluttet å øke torskekvotene for konvensjonelle havfiskefartøy nord for 62º nord. Fartøy med kvotefaktor 1 får etter økningen en kvote på 264 tonn torsk.

Kvoteøkningen gis som maksimalkvote, og fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel dersom gruppekvotene blir beregnet oppfisket, melder Fiskeridirektøren.

Ved en eventuell stopp i fisket, vil det fremdeles kunne fiskes innenfor garantert kvantum.

Økning på 40 tonn

– Økningen er på 40 tonn fra 224 tonn. Norges Fiskarlag kom med samme anbefaling for halvannen uke siden. En båt med fulle kvoterettigheter får dermed 120 tonn i økt kvote, opplyser Norges Fiskarlag i en kommentar på sine nettsider.