Startet EU-prosjektet BLAST

Kystverket deltar i det nye EU-prosjektet BLAST som skal samordne informasjon fra land og sjø. Offisiell kick-off fant sted på Hurtigruten 28. til 30. oktober 2009.

Les også: Kystverket får sentral rolle i EU-prosjekt 24.06.2009

BLAST-prosjektet er en forkortelse for Bringing Land and Sea Together.

Prosjektet vil de neste tre årene fokusere på integrasjon av kartinformasjon fra land og sjø, e-Navigasjon i Nordsjøområdet, styrking av samarbeid innenfor maritim trafikkovervåking i Nord-Europa, og etablering av en database som dokumenterer klimaendringer i kystsonen, melder Kystverket.

Kystverket er en av over 15 maritime myndigheter og organisasjoner fra Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia, Storbritannia og Norge som deltar.

Statens Kartverk Sjø leder prosjektet som har et totalt budsjett på seks millioner euro. Dette tilsvarer rundt 54 millioner kroner.

En offisiell webside for prosjektet vil lanseres i løpet av året, opplyser Kystverket.