CCB kjøper halve Vardø Barents Base AS

CCB blir partner i Vardø Barents Base AS på Svartnes havn i Vardø, og styrker dermed sin posisjon i forhold til fremtidig aktivitet i Barentshavet.

CCB (Coast Center Base AS) kjøper 50 prosent av aksjene i Vardø Barents Base AS (VBB) fra Bjørn Dæhlie og Vivian Lorentzen. VBB disponerer 2.000 mål på Svartnes havn i Vardø. Havnen er Norges nordøstligste og lokalisert nærmest Shtokman feltet i Russland.

35 års erfaring

Lorentzen og Dæhlie ser frem til å utvikle området videre sammen med CCB og er glade for å ha fått en stor og seriøs aktør med på laget. CCB har med sin 35 år lange erfaring, utviklet en ledende base- og forsyningsvirksomhet, og driver i tillegg en omfattende aktivitet innen subsea- og vedlikehold av rigger og fartøyer. Partene har et felles mål om at de skal arbeide for at lagring av rørledninger og oljevernaktiviteter lokaliseres til Vardø.

Svartnes havn er isfri året rundt, har ledig havnekapasitet og ligger i tilknytning til store og tilnærmet flate bakarealer som er kostnadseffektive å opparbeide. Området på fastlandet er allerede under regulering og vil ikke sjenere øybebyggelsen med tanke på støy. Disse forholdene gjør Vardø til en svært interessant investering med tanke på lagring og produksjon av plasskrevende utstyr og rør, sier Vivian Lorentzen, hjemmehørende i Vardø og daglig leder av Vardø Barents Base AS.

Shtokman

– Vardø, med sin strategiske beliggenhet og sine store arealer, utpeker seg som et egnet sted for mellomlagring av blant annet de store gassrørledningene som skal legges fra Shtokman feltet og til fastlandet på russisk side, og CCB har med sin erfaring og sitt eierskap posisjonert seg for slik aktivitet. Dersom vi lykkes med satsningen, betyr dette aktivitet i Vardø, sier markedssjef i CCB Knut M. Landro.

– Vardø Barents Base har et unikt potensial og beliggenhet, ikke bare for Shtokman, men også for oljevernberedskap, havbruk og oljerelatert virksomhet i den norske delen av Barentshavet, sier Dæhlie som fremhever at han har et langsiktig perspektiv i Vardø.

Oljevernberedskap

Den maritime kystkorridoren med raskt økende oljetransporter fra Russland og stigende risiko for oljesøl, ligger kun 12 nautiske mil utenfor Vardø. Ettersom havnen raskt kan betjene både Varangerfjorden og det nordøstlige Barentshavet, inkl. russisk side, og ettersom overvåkningssentralen for kysttrafikk nettopp ligger i Vardø, er havnen det best egnede stedet for rednings- og oljevernberedskapsaktiviteter i Øst-Finnmark, mener partene.

I tillegg fører det riksvei helt frem til havnearealene som også ligger tett inntil Vardø Lufthavn (Norges nest lengste kortbaneflyplass med 1130 meter). Dette er ikke ubetydelig med tanke på de koordineringsproblemer som oppstod under Langesund ulykken, mener partene.

Samarbeid

– CCB er i tillegg majoritetseier i Kirkenesbase i Øst-Finnmark. Det legges derfor opp til et konstruktivt samarbeide basene imellom, med fokus på å stimulere til bruk av lokalt næringsliv og lokal arbeidskraft så langt det er mulig. Dette betyr altså ikke satsning på enten Vardø eller Kirkenes, men begge lokasjoner vil inngå i vår strategiske satsning i Øst-Finnmark. Dette er et stort og viktig skritt i retning av baseutvikling for begge stedene, understreker Landro.

«Your closest point»

Vardø Barents Base AS markedsfører seg som ”your closest point”. I dette ligger det at de fremtidige mulighetene for Vardø som den nærmeste havnen til aktivitetene i det østlige Barentshavet, inklusive omstridt område og nordøstpassasjen, er mange. Dette oppkjøpet styrker dermed vår samlede fleksibilitet som baseoperatører for totalløsninger, avslutter Knut M. Landro.