Lanserte «Norge som maritimt vertsland»

Nærings- og handelsminister Trond Giske lanserte informasjonskampanjen «Norge som maritimt vertsland» under verftskonferansen i Ålesund i dag.

– Formålet vil både være å trekke utflyttet norsk virksomhet tilbake til Norge samt å vekke interesse hos utenlandske aktører til å velge Norge som lokaliseringsalternativ for maritim virksomhet, sier Giske.

Han vil invitere næringen til samarbeid om utvikling og gjennomføring av dette i løpet av første halvår 2010. Det er satt av 1 million kroner til prosjektet.

– Vi er i gang med å kartlegge regelverk og administrative prosedyrer som kan være til hinder for valg av norsk flagg. Vi vil be om innspill fra næringen og berørte parter, blant annet Skipsregistrene, Sjøfartsdirektoratet, rederinæringen og fagbevegelsen, sier Giske.

Regjeringens maritime strategi «Stø kurs» fra 2007 er bekreftet i Soria Moria II-erklæringen. Strategien har som visjon at «Norge skal være en ledende maritim nasjon og at de norske maritime næringer skal levere de mest innovative og miljøvennlige løsningene for fremtiden».

– Regjeringen fører en aktiv maritim næringspolitikk. Initiativet til å lage en målrettet informasjonskampanje om Norges som maritimt vertsland inngår i videreføringen av den maritime strategien, sier Giske.