FAO med nytt verktøy for retten til mat

Matforsyning: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) er ute med et nytt verktøy for å styrke arbeidet for retten til mat.

Verktøyskassen med publikasjoner skal gi regjeringer, organisasjoner og det sivile samfunn et effektivt redskap for å hevde retten til mat som en grunnleggende menneskerett, melder Landbruks- og matdepartementet.

FAOs verktøyskasse har til hensikt å veilede beslutningstakere og andre interesserte i dette arbeidet.

Den inneholder praktisk informasjon og detaljerte råd om hvordan disse kan implementere retten til mat i sine nasjonale lovverk, strategier og program.

Den gir også veiledning til de som ønsker å overvåke matsikkerheten og identifisere og klassifisere sårbare grupper uten trygg tilgang til mat.