Skjervøy sa ja til Nergård-avtalen

Skjervøy kommunestyre sa onsdag ja til avtalen med Nergård, som innebærer at kommunen godtar at konsernet blir løst fra industriplikten.

Nergård må betale 15 millioner, og overlate en del av anleggsmidlene til kommunen, deriblant Skjervøy fiskeindustri. I tillegg må konsernet levere en del av trålfangstene til bedrifter i kommunen som ønsker å kjøpe fisken, melder avisa Nordlys.

– Må ta inn over oss realitetene

Ordfører Roy Waage anbefalte representantene å stemme ja, og understreket at avtalen etter hans mening var en meget god avtale for Skjervøysamfunnet.

– Dersom vi hadde nektet å gå i dialog, kunne Nergård komme til å trekke seg ut, uten å inngå noen avtale.

– Vi har sloss i departementet for å beholde konsesjonene. Nå må vi ta inn over oss realitetene, og forholde oss til det handlingsrommet vi har, sa Waage.

Ikke kommunens konsesjoner

Tidligere onsdag presiserte ekspedisjonssjef i Fiskeri- og kystdepartementet, Johán H. Williams, overfor Nordlys, at trålkonsesjonene som det har vært så mye diskusjon rundt, ikke tilhører kommunen.

– Vi tror det beste er at Skjervøy og Nergård-konsernet blir enige om en avtale. Det er heller ikke slik at Nergård automatisk vil få konsesjonene inndratt dersom de bryter dagens industriplikt på Skjervøy. I vilkårene står det at konsesjonene kan inndras, men dette trenger ikke å bli resultatet. Det er jo heller ikke slik at dette er Skjervøy kommunes konsesjoner. De tilhører Nergård-konsernet gjennom datterselskapet Ytre Rolløya, presiserte Williams.

Les også: Forhandlingsutvalget presiserer om Nergårdsaken