Skjervøy sa ja til Nergård-avtalen

Skjervøy kommunestyre sa onsdag ja til avtalen med Nergård, som innebærer at kommunen godtar at konsernet blir løst fra industriplikten.

Les også:

Nergård må betale 15 millioner, og overlate en del av anleggsmidlene til kommunen, deriblant Skjervøy fiskeindustri. I tillegg må konsernet levere en del av trålfangstene til bedrifter i kommunen som ønsker å kjøpe fisken, melder avisa Nordlys.

- Må ta inn over oss realitetene

Ordfører Roy Waage anbefalte representantene å stemme ja, og understreket at avtalen etter hans mening var en meget god avtale for Skjervøysamfunnet.

- Dersom vi hadde nektet å gå i dialog, kunne Nergård komme til å trekke seg ut, uten å inngå noen avtale.

- Vi har sloss i departementet for å beholde konsesjonene. Nå må vi ta inn over oss realitetene, og forholde oss til det handlingsrommet vi har, sa Waage.

Ikke kommunens konsesjoner

Tidligere onsdag presiserte ekspedisjonssjef i Fiskeri- og kystdepartementet, Johán H. Williams, overfor Nordlys, at trålkonsesjonene som det har vært så mye diskusjon rundt, ikke tilhører kommunen.

– Vi tror det beste er at Skjervøy og Nergård-konsernet blir enige om en avtale. Det er heller ikke slik at Nergård automatisk vil få konsesjonene inndratt dersom de bryter dagens industriplikt på Skjervøy. I vilkårene står det at konsesjonene kan inndras, men dette trenger ikke å bli resultatet. Det er jo heller ikke slik at dette er Skjervøy kommunes konsesjoner. De tilhører Nergård-konsernet gjennom datterselskapet Ytre Rolløya, presiserte Williams.