Resultatforbedring for Domstein

Domstein ASA forbedret resultatet i tredje kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal ifjor, men det ble likevel rødt på bunnlinjen.

Domstein ASA fikk et resultat før skatt på -3,8 millioner kroner i tredje kvartal 2009. Dette er en bedring sammenlignet med -17,2 millioner kroner, som ble proforma resultat før skatt i tilsvarende kvartal i fjor. Det fremgår av en børsmelding fra selskapet.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) økte med to millioner kroner til 3,3 millioner kroner mot 1,3 millioner kroner proforma i fjor. Driftsresultatet ble -0,1 millioner kroner mot -2,5 millioner kroner proforma i fjor.

Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var 126,4 millioner kroner, mot 120,3 millioner kroner proforma i fjor.

I proformatallene for 2008 er den avviklede virksomheten dekonsolidert, slik at tallene er direkte sammenlignbare med 2009.

Minus 3,2 mill. hittil i år

EBITDA for perioden januar - september 2009 er 4,4 millioner kroner mot -1,8 millioner kroner proforma for tilsvarende periode i fjor. EBIT var -6,4 millioner kroner mot -13,8 millioner kroner proforma i fjor.

Resultatet før skatt er på -3,2 millioner kroner mot -42,0 millioner kroner proforma i fjor. Driftsinntektene pr. 30. september var 367,3 millioner kroner mot 367,7 millioner kroner proforma i fjor.

Konsernets balanse pr. 30. september utgjorde 657,2 millioner kroner mot 691,5 millioner kroner i fjor. Bokført egenkapital er 208,0 millioner kroner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 31,7 prosent. Netto rentebærende gjeld er 347,9 millioner kroner.

Tredje kvartal er lavsesong for råstoff både av hvitfisk og pelagisk fisk. Det har likevel vært positiv salgs- og resultatutvikling i samtlige forretningsområder og tilknyttede selskaper, bortsett fra Ervik Havfiske der lavere hvitfiskpriser har svekket resultatet, skriver selskapet i sin resultatrapport.