Norge tar selforbud opp i WTO

Norge tar EUs forbud mot handel med selprodukter opp i WTO.

Norge har i dag formelt bedt om tvisteløsningskonsultasjoner i WTO fordi regjeringen mener EUs forbud mot handel med selprodukter er i strid med WTO-regelverket.

– Vi mener EUs vedtak strider mot WTOs regler på flere sentrale punkter. Det vil vi ikke la stå ubestridt. Vi har derfor i dag anmodet om formelle tvisteløsningskonsultasjoner i WTO, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Både Norge og Canada har anmodet om tvisteløsningskonsultasjoner i WTO etter at EUs forbud mot omsetning av selprodukter ble vedtatt 16. september. Det ble publisert formelt først 31. oktober 2009, og dette åpnet for at Norge og Canada nå kan be om tvisteløsningskonsultasjoner. Forbudet vil tre i kraft 20. august 2010.

Les også: Importforbud mot selprodukter 28.07.2009

Les også: Hva skjer når EUs forbud mot selprodukter trår i kraft 26.06.2009

– Prinsipiell viktig

– Dette er en prinsipiell viktig sak for regjeringen. Selfangsten er en integrert del av norsk sjøpattedyrpolitikk og fiskeriforvaltning. Forbudet undergraver våre muligheter til å drive forsvarlig økosystembasert forvaltning av naturressursene og setter en farlig presedens for handel med produkter som er høstet på en bærekraftig måte, sier statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri – og kystdepartementet.

Konsultasjonsanmodning er det første formelle steget i WTOs tvisteløsningssystem. Formålet med konsultasjonene er å undersøke om det finnes muligheter for en felles løsning av en handelstvist. Dersom partene ikke kommer til enighet kan en part anmode om opprettelse av et WTO-panel, som fungerer som en slags voldgift.

Etter WTO-regelverket skal konsultasjonene finne sted innen 30 dager fra konsultasjonsanmodningen er mottatt, dersom partene ikke enes om noe annet.