Følger rederiskattsaken med argusøyne

Fiskebåtredernes Forbund følger saken om rederiskatt med argusøyne, da den kan være en parallell til saken om fiskekvoter som ble omgjort fra evigvarende til tidsbegrensede.

– Fiskebåtredernes Forbund vil følge Høyesterettssaken om rederiskatten nøye, med tanke på at den kan være en parallell til saken om tidsubegrensede kvoter som i 2007 ble omgjort til tidsbegrensede. Det sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund til forbundets nettsider.

Med tilbakevirkende kraft

Det er søksmålene mot staten om innkreving av utsatt rederiskatt er i strid med Grunnloven som nå skal prøves for Høyesterett. I en sak for Oslo tingrett fikk rederiene som saksøkte staten medhold, mens Aust-Agder tingrett kom til motsatt konklusjon da samme spørsmål ble behandlet der for et annet rederi.

Da rederiskatten ble omlagt i 2007 fikk rederiene beskjed om å betale en skattegjeld på 14 milliarder kroner. Så lenge rederiene ikke tok ut utbytte eller flagget ut hadde de sluppet å betale skatt.

Rederne som har saksøkt staten mener endringen er i strid med Grunnlovens paragraf 97, som setter forbud mot å gi lover med tilbakevirkende kraft.

Strukturkvoter ble omgjort

– Da Stortinget vedtok den nye strukturordningen for fiskeflåten i 2007 ble tidsubegrensede strukturkvoter gjort tidsbegrensede (20 og 25 år). Vi har ment og mener at endringen kan være grunnlovsstridig. Problemstillingen som rederiene nå får prøvd for Høyesterett er langt på vei parallell og vil derfor følge saken med stor interesse, sier Maråk.

– Dersom rederiene får medhold i at innkreving av utsatt rederiskatt er grunnlovsstridig vil vi få en juridisk vurdering av i hvilken grad vi står overfor paralleller med endringen av strukturordningen for fiskeflåten. Hvis det er slike paralleller er det sannsynlig at også fiskebåtrederier, som fikk omgjort strukturbetingelsene, vil saksøke staten for brudd på Grunnlovens paragraf 97, uttaler Maråk.