Arrangerer workshop om fangstbehandling

Teknologiforum arrangerer workshop på Sortland, om fangstbehandling i snurrevadflåten.

En workshop på Sortland 19. november, ser nærmere på praksis rundt fangsthåndteringen i flåten, etter lang tids utvikling av redskap og fartøy. Videre reises spørsmål om hvilke hensyn som bør tas i den videre utvikling, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Snurrevad er tradisjonelt sett på som skånsomt, og driftsformen har utviklet seg over flere tiår uten at konsekvensen har blitt vurdert. Større og mer effektive redskap er tatt i bruk, i tillegg til at selve fiskefartøyene har utviklet seg mye. Det er i dag vanlig å benytte 70-110 fots topp moderne fartøyer med stor motorkraft.

Snurrevad er et viktig redskap for kystflåten, og interessen for redskapet og driftsformen er økende. Bakgrunnen for det er at redskapet er sett på som effektivt og godt tilpasset strukturen i flåteleddet.

Prosjektet "Fangstbehandling i snurrevadflåten" administreres av Norges Fiskarlag gjennom Teknologiforum, på vegne av FHF, og utføres av SINTEF Fiskeri og havbruk.

Forskningspresentasjoner og -diskusjoner

På workshopen setter Teknologiforum fokus på hvordan man kan videreutvikle fortrinnene og opprettholde kvalitetsstempelet til snurrevadfanget fisk.

Først presenteres oppdaterte forskningsresultater om fangstbehandling fra fangst til lossing i snurrevadflåten. Deretter blir det diskusjon i grupper og plenum, og dette vil bidra til å definere den videre FoU-innsatsen mot denne flåtegruppen.

Kvalitetsproblematikk for redskapstypen er blant annet knyttet til store snurrevadhal, kapasitetsproblemer om bord, direktesløying og pumping av fangst. Andre stikkord i diskusjonen blir fangstbegrensning, ombordtaking, avliving, mellomlagring, kjølelagring, regelverk og HMS.

Alle aktører innenfor flåtegruppen er velkommen til workshopen, opplyser FHF. Påmelding kan skje innen 13. november 2009.

Om prosjektet «Fangstbehandling i snurrevadflåten»

Workshopen inngår i prosjektet «Fangstbehandling i snurrevadflåten». Prosjektet har som hovedmål å forbedre fangstbehandlingen i den norske snurrevadflåten gjennom å effektivisere og forenkle fangsting av hvitfisk, samtidig som kvaliteten ivaretas.

Prosjektet administreres av Norges Fiskarlag gjennom Teknologiforum, på vegne av forskningsfondet FHF, og utføres av SINTEF Fiskeri og havbruk. Dessuten deltar ti snurrevadfartøy av ulik størrelse samt flere utstyrsleverandører og mottaksanlegg.