Epax sertifisert som «Friend of the Sea»

Omega-3-leverandøren Epax AS er sertifisert som «Friend of the Sea» (FOS) for sine bærekraftige marine fiske- og produksjonsmetoder.

Og snart vil Epax AS kunne tilby omega 3-oljer med dokumentert og sporbar opprinnelse i bærekraftig fiske, opplyser Epax i en pressemelding.

FOS er en ideell organisasjon som har som formål å bevare marine naturlige miljøer. Den er i dag verdens største organisasjon for sertifisering av bærekraftig marine miljøer og sjømat og har vurdert over 10 millioner tonn villfangst og 500 000 tonn oppdrettsprodukter.

Friend of the Sea

Friend of the Sea sine kriterier kontrolleres av uavhengige, akkrediterte sertifiseringsorganer. De viktigste kriteriene for fiskeri er:

  • - Produktet skal ikke stamme fra bestander som er utsatt for rovfiske eller som er overbeskattet, som det mangler data om eller som er i ferd med å bygges opp.
  • - Fangstmetoden skal ikke påvirke havbunnen.
  • - Fangstmetoden skal være selektiv, d.v.s. ligge under verdensgjennomsnittet for kassering av fangst.

Miljømessig bærekraft

– Miljømessig bærekraft og omtanke for livet i verdens hav har høyeste prioritet for EPAX. Friend of the Sea-sertifiseringen sier noe om vårt engasjement for å være en dokumentert og bærekraftig virksomhet, sier Bjørn Refsum, adm. dir. i Epax AS.

– Vi er heldige, for den vertikale integreringen i konsernet vårt gir både oss og våre kunder mulighet for å sikre enestående sporbarhet i alle ledd – fra vår egen fangst i Peru til de endelige omega 3-produktene våre her i Norge, sier Refsum.

I tillegg er EPAX blitt vurdert for å sikre at selskapet oppfyller FOSs krav til reduksjon av CO2, klimakvoter og samfunnsansvar.

Refsum opplyser også at sporbarhet vurderes på anleggene av FOS, samtidig som en årlig overvåking av sporbarheten foretas på alle innkjøpsrapporter.

Mer om Epax AS

EPAX AS tilbyr konsentrerte marine omega-3-oljer til industrimarkedet under merkenavnet EPAX®, i en rekke høykvalitetsvarianter med forskjellig innhold av EPA/DHA rettet mot ulike helsetilstander, tilgjengelig i TG- og EE-versjon. EPAX AS har hovedkontor i Ålesund og salgs- og markedsavdeling på Lysaker. Produksjonsanlegget i Ålesund er GMP-sertifisert av Statens legemiddelverk for produksjon av farmasøytiske virkestoffer. Selskapet er sertifisert av Friend of the SEA (FOS) og har godtgjort at det har en dokumentert bærekraftig virksomhet – fra fangsten i Peru til de endelige omega 3-ingrediensene i Norge.

EPAX er et vertikalt integrert selskap i Austevoll Seafood ASA-gruppen – en global spesialist på pelagisk fiskeri, med virksomhet i Chile, Norge og Peru.

All virksomhet i EPAX gjenspeiler selskapets tre kjerneverdier – Purity | Quality | Innovation – som uttrykker selskapets forpliktelse til å produsere trygge produkter av stabil kvalitet som er fri for miljøgifter, uttaler selskapet. EPAX® spesifikasjonsgrenser for miljøgifter og oksidasjonsprodukter ligger godt under grensene fastsatt av globale myndigheter. EPAX’ produktsortiment er basert på kliniske studier.