Nytt faktaark om merkekrav

Mattilsynet har utarbeidet et faktaark om merkekrav etter den nye forskriften om merkekrav for fiskeprodukter.

Les også: Nye merkekrav for fiskeprodukter 02.07.2009

- Utfyllende informasjon

Siden august har det vært krav om merking av fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet/villfanget) og fangstområde eller opprinnelse for de fleste fiskeprodukter.

Ved nyttår vil også kravet om merking av fangsdato og slaktedato på ferske fiskeprodukter tre i kraft, melder Mattilsynet.

Mattilsynet har laget en veileder, et faktaark, med utfyllende informasjon om de nye merkekravene til virksomheter som omsetter fiskeprodukter.

Kravene er gitt i en ny forskrift, Forskrift om merkekrav for fiskeprodukter av 1. juli 2009 (fiskemerkeforskriften).

Mattilsynet har utarbeidet informasjon om de nye merkekravene til virksomheter som omsetter fiskeprodukter.

Mer forbrukerrettet informasjon kommer rundt nyttår, i forbindelse med at også ferske fiskeprodukter skal merkes med fangst- og slaktedato, opplyser Mattilsynet.


Les mer
Last ned faktaarket fra Mattilsynets nettsider:

Veileder - Merkekrav for fiskeprodukter (pdf)