Nytt faktaark om merkekrav

Mattilsynet har utarbeidet et faktaark om merkekrav etter den nye forskriften om merkekrav for fiskeprodukter.

Siden august har det vært krav om merking av fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet/villfanget) og fangstområde eller opprinnelse for de fleste fiskeprodukter.

Ved nyttår vil også kravet om merking av fangsdato og slaktedato på ferske fiskeprodukter tre i kraft, melder Mattilsynet.

Mattilsynet har laget en veileder, et faktaark, med utfyllende informasjon om de nye merkekravene til virksomheter som omsetter fiskeprodukter.

Kravene er gitt i en ny forskrift, Forskrift om merkekrav for fiskeprodukter av 1. juli 2009 (fiskemerkeforskriften).

Mattilsynet har utarbeidet informasjon om de nye merkekravene til virksomheter som omsetter fiskeprodukter.

Mer forbrukerrettet informasjon kommer rundt nyttår, i forbindelse med at også ferske fiskeprodukter skal merkes med fangst- og slaktedato, opplyser Mattilsynet.

Les også: Nye merkekrav for fiskeprodukter 02.07.2009