Nedgang i eksportverdien for sild og makrell

Norsk makrell i en japansk fiskedisk. Arkivfoto. Foto: Norwegian Seafood Council

Eksporten av sild og makrell i oktober 2009 ble lavere enn for oktober året før.

– Makrellstriden mellom Norge og EU er noe av årsaken til den sterke nedgangen i makrell, men vi ser også en prisnedgang i forhold til samme måned i fjor. For sild er det lavere priser, men også en lavere eksport av filetprodukter som er årsaken, sier senioranalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

I årets ti første måneder er det eksportert pelagisk fisk for 5,3 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på 24 prosent fra året før. Sildeeksporten var på 2,9 milliarder kroner i samme periode i 2009, noe som tilsvarer en oppgang på 13 prosent i forhold til de ti første månedene i 2008. Makrelleksporten var på 1,7 milliarder kroner, en økning på 15 prosent fra året før.

Ukraina største marked for sild

Det ble eksportert 76 000 tonn fryst hel sild i oktober 2009, noe som er 9 000 tonn mer enn året før. Ukraina har vært det største markedet med 26 000 tonn, en oppgang på 6 000 tonn fra 2008. Deretter kommer Russland og Nigeria med 15 000 tonn hver. Deretter finner vi Storbritannia med 7 000 tonn. For Russland er dette en nedgang, men for de to andre er det en økning fra tilsvarende måned i fjor.

Færre sildefilet

Det ble eksportert 22 000 tonn fryste sildefiletprodukter i oktober 2009, en nedgang på 6 000 tonn. Polen, Russland og Ukraina kjøpte mindre enn samme måned i fjor, mens Tyskland kjøpte mer.

Mer makrell til lavere pris

I oktober 2009 ble det eksportert 61 000 tonn fryst makrell, en økning på 3 000 tonn fra samme måned året før. Vi ser noe lavere volumer til Japan og Kina enn tilsvarende måned i fjor, mens til Nederland, Ukraina, Polen, Tyrkia og Nigeria har det vært en liten økning. Gjennomsnittsprisen på fryst makrell i oktober var på 10,05 norske kroner, noe som ligger 3,63 kroner under fjorårsprisen.