Ikke makrell-løsning med EU for 2009

Norge har denne uken ført nye drøftelser med EU, men ikke kommet fram til noen løsning på makrell-konflikten.

Les også:Førebels ingen makrellavtale 30.10.2009

Norge og EU har ikke kommet fram til noen løsning på makrell-konflikten under drøftelsene i London i går og i dag.

– Betingelsene som EU stilte for å få til en makrell-løsning for i år var uakseptable, sier administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund, Audun Maråk, i en pressemelding.

Maråk deltok i samtalene med EU, som ble ledet av avdelingsdirektør Ann Kristin Westberg i Fiskeri- og kystdepartementet.

– Vi hadde som mål å komme fram til en forståelse med EU om gjenåpning av EU-sonen for norske fiskere. Vi er selvsagt ikke tilfreds med at dette ikke lykkes, all den tid det var EU som tok initiativet til dialogen denne uken, sier Maråk.

– Norge var i samtalene konstruktive og løsningsorienterte og håpet at EU som tok initiativet hadde samme innstilling. Dessverre må vi konstatere at det ikke var tilfelle, slår Maråk fast.

– Uheldig

– Det er uheldig av flere grunner at vi ikke fikk til en løsning, sier Fiskebåtdirektøren:

– Det har en negativ effekt på fiskerirelasjonene at langvarige forhandlingsparter som Norge og EU ikke blir enige. Det blir nå store utfordringer å få på plass en bilateral fiskeriavtale mellom Norge og EU for neste år. Hvis ikke det lykkes vil den gjensidige soneadgangen opphøre. EU vil i tilfelle ha mest å tape på det, sier Maråk.

– Dessuten fører dette til at det nå blir vanskelig å finne gode løsninger på makrellforvaltningen i 2010, sier han.

– For det tredje vil vi ikke nå de resultatene vi skulle ønske i de pågående forhandlingene i NEAFC (Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen) i London denne uken. Ansvaret for alt dette hviler på EU som har begått avtalebrudd, sier Maråk.

– Tilfreds med norske myndigheter

– Fiskebåtredernes Forbund er tilfreds med måten norske myndigheter har håndtert saken på og holdningen til EUs avtalebrudd. Vi er enige i at EUs avtalebrudd ikke skal premieres. Gjenstående norsk makrellkvote i år blir overført til 2010 og kan fiskes da, sier Audun Maråk.

Overføring av makrellkvote til 2010

– Det er beklagelig at flåten og fiskerne mister betydelige inntekter i år som følge av EUs opptreden. I forhold til forventede inntekter blir det en vesentlig reduksjon i år. Men neste år kan fartøyer som ikke har fisket opp sin kvote i 2009, legge restkvoten til 2010-kvoten på makrell, sier Maråk.