Fiskets gang uke 45 i 2009

Norges Sildesalgslag melder om større NVG-sild, fortsatt godt hestmakrellfiske, og kun makrell fra EU sonen i uke 45.

Nvg-sild

– Kvantumsmessig fikk vi en middels god uke med 50.600 tonn norsk vårgytende sild fra alle båtgrupper. Ringnot som har vert mest aktiv fisket 27.500 tonn, trål har tatt 12.700 tonn, fra kyst er det fisket kun 5.000 tonn og utenlandske båter er det innmeldt 5.500 tonn, opplyser salgsleder i Norges Sildesalgslag, Kenneth Garvik, til sildelagets nettsider.

Fisket foregikk i starten av uka på to felt. Ett felt knappe 200 nautiske mil nordvest av Andenes og ett felt i det området som sildefiske har pågått i hele høst. Den store silda har hatt stor fart mot øst og i slutten av uken så har den delvis blandet seg med den mindre silda vest av Tromsøflaket. I tillegg til at ”storsilda” har hatt god fart så har den stått dypt og vært vanskelig å fange i not.

– Snittstørrelsen på silda denne uken er den høyeste vi har hatt i høst med 328 gram. Høyeste snitt på 394 gram, og i andre enden finner 200 gram som laveste. Med stor sild så øker jo også prisen i auksjonen. Høyeste oppnådd auksjonspris ble kr 4,19 per kilo, og laveste pris ble kr 1,97. Totalen for hele uken viser et snitt på pene kr 3,02, opplyser Garvik.

Restkvantum som blir fisket fram til jul er vanskelig å beregne med innføring av flexkvoter. Teoretisk så gjenstår det alt fra 110.000 tonn til 230.000 tonn nå når båtene har mulighet for å fiske 10 prosent av neste års kvote, eller ha 10 prosent av årets kvote til gode (ringnot & kyst) til neste år.

– Vi får håpe på at storsilda holder seg fra den mindre silda og at vi fortsatt kan få fisket opp mot 200.000 tonn før årets sesong er i havn, sier Garvik.

Hestmakrell

Til tross for at sørausten herjet i Nordsjøen i starten av uken, under den normalt beste månefasen, så ble det i uke 45 innmeldt 10.000 tonn med hestmakrell. Dette kvantum er i hovedsak tatt i slutten av uken, og søndag kveld var det positive signal fra feltet om bedre fiskeri. Fisket har foregått rund Lingbanken og Koralbanken vest av Egersund. Og vi ser i år et fiskerimønster som minner om de gode ”hesteårene”.

Prisene på hestmakrell ligger i området fra kr 3,11 til kr 4,54 per kilo som høyeste auksjonspris.

Flere båter har hatt en god sesong, og for mange har det vært et kjærkommet erstatningsfiskeri for gjenstående makrellkvote. De beste båtene har fisket over 2.000 tonn så langt i sesongen.

– Av årets kvote i norsk sone på 54.000 tonn så gjenstår det 9.000 tonn. Med godt fiskeri de nærmeste dagene så vil denne kvoten bli tatt. Med så mye hestmakrell i våre farvann så får vi håpe på en økning i kvoten, sier Garvik.

Makrell

Også denne uken ble det bare utenlandskfanget makrell fra EU sonen. Totalt er det innrapportert 4.500 tonn fra 6 båter som er fisket i helgen. Alle disse fangstene er tatt vest av Shetland. Søndag registrerte irske båter til dels mye makrell 12 nautiske mil fra Shetland og vestover. Enkelte plasser stod makrellen fra vannflaten til bunnen (80 meter) ifølge en av skipperne.

Størrelsen på makrellen rapporteres fra 370- 422 gram i snitt. Og prismessig ligger fangstene fra kr 7,20 til knappe kr 8,00 per kilo.

Det gjenstår en norsk kvote på knappe 70.000 tonn, men muligheten for å fiske denne opp i år, er usikker på grunn av striden med EU.

Nordsjøsild

Sildelaget fikk innmeldt 7 fangster med nordsjøsild fra kyst og SUK (snurpere uten konsesjon) med totalt 770 tonn. Disse fangstene er tatt på to felt, ett felt vest av Friggfeltet med sild på størrelser fra 266-290 gram, og ett felt nord av Patchbanken med mindre sild på rundt 215 gram.

Disse fangstene er solgt til norske kjøpere til priser fra kr 2,36 – kr 2,58 per kilo, opplyser salgsleder Garvik.