Lanserer statistikkbank

Fiskeridirektoratet lanserte tirsdag en interaktiv statistikkbank for akvakultur og fiskeri. I statistikkbanken kan du lage dine egne tabeller og diagrammer.

– Gjennom statistikkbanken ønsker vi å gi en mer brukervennlig tilgang til blant annet den statistikken som vi allerede i dag publiserer som Excel-filer på Fiskeridirektoratets internettside. Fiskeridirektoratets statistikkbank er en interaktiv databank med aktuell og historisk statistikk for akvakultur og fiskeri der brukeren kan lage egne tabeller og diagrammer, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

I forbindelse med etableringen av statistikkbanken har Fiskeridirektoratet hatt et godt samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Vil utvide funksjonene

Statistikkbanken vil i årene fremover utvides med mer informasjon og data, og på sikt erstatte de «gamle» Excel-filene på nettsidene våre. Statistikken vil etter hvert bli presentert gjennom kart.

Statistikkbanken er fortsatt i en utviklingsfase både i forhold til innhold og form. I denne fasen er Fiskeridirektoratet svært takknemmelige for synspunkter og gode forslag til endringer for å kunne møte brukernes behov på en best mulig måte, opplyser Fiskeridirektoratet.

Les mer

Gå til Fiskeridirektoratets statistikkbank: Statistikkbanken