Fiskeriministerens tale til landsmøtet

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er tilstede under landsmøtet i Norges Fiskarlag, som startet i Trondheim i dag. Her kan dere lese Berg-Hansens tale til landsmøtet.

Berg-Hansen var i sin tale innom en rekke temaer, som klimaendringer og havforsuring, konkurranse om sjøarealene og strandsonen, ressursforvaltning, flåtestruktur og strukturpolitikk med videre.

Les mer

Hele talen kan leses på Fiskeri- og kystdepartementets nettsider:

Landsmøtet i Norges Fiskarlag - Tale av Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen