154 mill. i resultat for Austevoll Seafood

Austevoll Seafood ASA oppnådde i 3. kvartal 2009 et resultat før skatt på ca 154 millioner kroner, mot 83,5 millioner kroner året før.

Det fremgår av selskapets regnskapsrapport for 3. kvartal 2009, som selskapet la frem i dag.

Dette er dårligere enn forventet. Snittforventningene hos analytikerne, lå ifølge Reuters på 272 millioner kroner.

Austevoll Seafood konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 2 739,6 i kvartalet (Q3 2008 MNOK 933,9).

EBITDA før verdijustering av biomasse i tredje kvartal var MNOK 459,0 (Q3 2008 MNOK 192,0). Det er oppnådd gode priser på konsernets pelagiske konsumprodukter, atlantisk laks og ørret, skriver selskapet.

Oppnådde salgspriser for fiskemel har i tredje kvartal 2009 vært lavere enn prisene for samme kvartal i 2008. Fiskeoljeprisene i tredje kvartal har vært betydelige lavere enn for samme kvartal i fjor. Prisbildet for fiskemel har vist en stigende tendens gjennom hele tredje kvartal og så langt i fjerde kvartal, opplyser selskapet.

EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 345,4 (Q3 2008 MNOK 136,7). EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 202,1 (Q3 2008 MNOK 136,7).

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i tredje kvartal MNOK -5,3 (Q3 2008 MNOK 15,5). De største tilknyttede selskapene er i 2009 Br. Birkeland AS, Norskott Havbruk AS (Skottland baserte Scottish Sea Farms Ltd.) og Shetland Catch Ltd. I tredje kvartal 2008 var Lerøy Seafood Group ASA tilknyttet selskap i konsernet.

Konsernets netto rentekostnader utgjorde i tredje kvartal 2009 MNOK - 51,0 (Q3 2008 MNOK - 59,4). Reduksjon i netto rentekostnader kommer som følge av redusert gjeld gjennom året, og et lavere rentenivå sammenlignet med samme periode i fjor.

Konsernets netto andre finanskostnader utgjorde i tredje kvartal 2009 MNOK 8,0 (Q3 2008 MNOK -9,3). Resultat etter skatt var i kvartalet MNOK 107,2 (Q3 2008 MNOK 47,1).