Tilbyr gratis karttjenester

Nå får du og jeg tilgang til de ferskeste kartene døgnet rundt. Sammen med sine samarbeidspartnere frigir Statens kartverk en rekke av sine karttjenester.

Fra 1. desember kan du klikke deg inn på Statens kartverks nettsider og få direkte tilgang til digitale karttjenester – helt gratis.

Karttjenestene som blir tilgjengelige, dekker både sjø og land og oppdateres jevnlig, melder Statens kartverk. De bør derfor dekke behovet til de aller fleste av oss, mener Statens kartverk.

Sjøkart og dybdedata er bare noen av karttjenestene som vil tilbys.

Sjøkart hovedserien

Sjøkart: Statens kartverkSjøkart: Statens kartverk

Tjenesten baseres på digitale kopier av de trykte hovedkartene. Innholdet oppdateres når det produseres nye sjøkart.

Tjenesten skal ikke brukes til navigasjonsformål.

Dybdedata

Dybdedata. Kart: Statens kartverkDybdedata. Kart: Statens kartverk

Tjenesten er basert på marine primærdata som i hovedsak består kystkontur på vektorformat produsert ved Statens kartverk Sjø.

Dataene har kun gjennomgått begrenset målestokktilpasning og generalisering. Dybdeinformasjonen er referert til Sjøkartnull. Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann.

Tjenesten skal ikke brukes til navigasjonsformål, presiserer Statens kartverk.