Vil stenge «angivertelefonen»

Norges Fiskarlag vil at myndighetene skal stenge tipstelefonen, som kan benyttes til å varsle om regelbrudd i fiskeriene.

Fiskarlaget krever forståelse for at enkelte fiskeregler kan bli brutt uten at det dermed er tale om en «kriminell tanke», melder NTB/NRK.

Les også:Færre anmeldelser etter kontrolloffensiv 12.11.2009

– Ikke saklig grunnlag

Leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, sa i sin innledning at landsmøtesaken om kontroll og sanksjoner kanskje er den saken som engasjerer fiskerne aller mest, fordi den handler om hverdagen for den enkelte fisker.

– I likhet med øvrige næringer og samfunnet for øvrig, må en anta at det også i fiskeriene forekommer ulovligheter. Det er imidlertid ikke saklig grunnlag for å hevde at det jukses mer i fiskeriene enn i øvrig næringsliv, tvert om, sa Nilsen, som argumenterte for at myndighetene bør stenge fiskefusktelefonen.