Vil ha kjøpeplikt for bifangst

Norges Fiskarlag er enig i at ukast av fisk bør unngås, men reagerer på ilandsføringsplikten, som fiskere må følge selv om det ikke finnes omsetningsmuligheter.

Ilandføringsplikten – som innebærer forbud mot utkast av fisk – er én av bestemmelsene som Norges Fiskarlag reagerer på. Reidar Nilsen sa at Fiskarlaget er enig i at utkast av fisk skal unngås så langt det er mulig. Men problemet oppstår når det ikke finnes omsetningsmuligheter. Som eksempel nevnte han store bifangster av lodde ved rekefisket i Barentshavet, melder NTB/NRK.

– Her vil fiskernes organisasjoner være med å ta sitt ansvar. Men også landindustrien og salgslagene må involveres sterkere i dette spørsmålet, i form av kjøpeplikt. I mellomtiden må det gis anledning til at enkelte arter kan gå tilbake til naturens kretsløp, sa Nilsen.

Han kom også med kritiske innvendinger mot sanksjonene på grunn av «formalfeil» ved føring av fangstdagbok. Men han avsluttet med en sterk oppfordring til alle fiskere om å følge lover og regler, «slik at så få som mulig kan bebreides», opplyser nyhetsbyrået.

– Restriktive med unntak

Fiskeri- og kystdepartementet ønsker nå innspill i saken, for å vurdere om det er grunnlag for å innføre unntak fra leveringsplikten.

– Næringa blir no invitert til å kome med innspill på hvilke arter det er problematisk å håndheve ilandføringsplikten for. Det sa statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet på landsmøtet i Fiskarlaget i torsdag, melder fiskebat.no.

Innspillene skal så gjennomgåes sammen med Fiskeridirektoratet.

– Vi vil vere restriktive med unntak, sa Ulriksen til landsmøtet.

Les også: Vil stenge «angivertelefonen» 12.11.2009

Les også: Færre anmeldelser etter kontrolloffensiv 12.11.2009