Reidar Nilsen gjenvalgt

Reidar Nilsen ble i dag gjenvalgt som leder i Norges Fiskarlag.

Lederen ble gjenvalgt ved akklamasjon, opplyser Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Nye i Landsstyret ble Hans Henriksen fra Troms og Kjell Gunnar Hoddevik som representerer Fiskebåtredernes Forbund.