– Havforskningsinstituttet opptrer «spesielt»

Statoil er irritert på havforskerne og mener de unnlater å komme med relevante fakta når de uttaler seg om oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

Forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet sa til Dagbladet og DN i går at et oljeutslipp lik det som forurenser Timorsjøen mellom Australia og Indonesia nå, kan skje i Lofoten.

Utslippet fra den norskeide riggen West Atlas varte i ti uker før det ble stoppet, og har gått hardt utover dyr og fugler. I Lofoten og Vesterålen kan hele årsklasser med torsk forsvinne ved et slikt uhell, frykter havforskerne. De er imot at de sårbare områdene åpnes for oljebransjen.

Forsker og programleder for Olje-fisk Erik Olsen og forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet hadde onsdag 11. november 2009 en kronikk om temaet i Dagens Næringsliv, som også er gjengitt på Havforskningsinstituttets nettsider.

– Opptrer «spesielt»

– Den risikoen er ikke til stede, repliserer nordområdedirektør i Statoil, Hege Norheim, til Dagbladet i dag.

– Det er ikke lov å bore i gyteperioden, så det er ikke en problemstilling. Havforskningsinstituttet vet dette, men unnlater konsekvent å gjøre oppmerksom på det. Hvorfor en faglig ansvarlig institusjon opptrer så spesielt, må de selv svare for, sier Norheim.

Hun forteller til Dagbladet at andre fagmiljøer mener annerledes, og at Statoil setter pris på og ser fram til å få deres uttalelser i saken.

– Vi er glad for at Miljøverndepartementet har sett behovet for å trekke inn andre institusjoner som skal gi sitt syn på saken, sier Norheim.

– Ikke satt grenser

Ole Arve Misund gir Norheim rett i at det finnes et kriterium om at det ikke skal bores i gyteperioder, i områder som allerede er åpnet.

– Men nå går Statoil langt inn i en diskusjon om kriterier som først skal settes dersom området blir åpnet. Det er ikke satt noen slike grenser for Lofoten og Vesterålen ennå, sier han.

Ifølge Misund blir ikke risikoen borte bare ved at oljeindustrien holder seg borte i den mest sårbare perioden om vinteren.

– Boring om høsten vil kunne få konsekvenser langt inn i gyteperioden, sier han.