Døgnrekord for hestmakrellfisket

Fisket slo til på nymånen og nesten 10.000 tonn med hestmakrell ble innmeldt til Norges Sildesalgslag mandag.

Mandag ble det fisket totalt 9.600 tonn av hestmakrell, i tillegg er det noe fisk på kjøl. Flere gode fangster er innmeldt, og beste båt mandag ble ”Nordervon” med 730 tonn, melder Norges Sildesalgslag.

Skipper på ”Nordervon” Tor Håkon Vaage sier til sildelaget.no at de registrerte mange gode ”flekker” med hest. På sin fangst hadde de 5 kast, der det største var på 340 tonn.

Andre båter har hatt kast opp i 500 tonn ifølge Vaage.

Fisket har foregått uvanlig langt sør siste døgn, helt sør mot N57˚ bredde, og tett på grensen til EU i vest.

Det er nå fisket hele 67.216 tonn med hestmakrell i år, og det står nå kun knappe 8.000 tonn av kvoten som ble forhøyet forrige uke.