Planlegger fabrikk for raudåte

Tromsø-selskapet Calanus AS jobber med å få igang en raudåtefabrikk, som kan bli lokalisert til Tromsø eller Sortland.

Det er Bladet Vesterålen som skriver om Snorre Angell som er en sentral person bak planenen om en mulig ny fabrikk.

– Klare for industrialisering

– Nå er vi kommet så langt at vi ser at det fins muligheter til å lykkes på alle fronter. Derfor er vi klare for en industrialisering av prosjektet, sier prosjektleder Snorre Angell til Bladet Vesterålen, ifølge Vesterålen Online.

20 millioner kroner er hentet inn i en rettet emisjon. Angell forteller at de ønsker å være klar med produksjon i egen regi allerede i 2010.

Både Sortland og Tromsø er aktuelle steder for lokalisering, men Angell vil overfor avisen ikke si hvor fabrikken eventuelt vil bli lokalisert.

1.000 tonn raudåte

Ifølge avisen skal fabrikken dimensjoneres for produksjon på 1.000 tonn raudåte i året. Calanus ser ikke for seg eget bygg, men at de vil ha fabrikk i andres lokaler. Professor Jan Raa er blant aktørene som selskapet har med seg på eier- og styresiden.

Selskapet tar ikke mål av seg å bli leverandør av enorme volum. De vil heller satse på høy kvalitet og høyt betalende markeder, skriver avisa.

Fakta om raudåte

Calanus finmarchicus, eller raudåte som den kalles på norsk, er en sentral planktonorganisme i økosystemet Norskehavet, hvor den utgjør hovedmengden av dyreplanktonet. Raudåta beiter på planteplankton, mens den selv er viktig som byttedyr for fiskelarver og voksen pelagisk fisk som sild og makrell.

Raudåta er en kopepod (hoppekreps). Om våren gyter raudåta i de øverste vannmassene like før eller under våroppblomstringen av planteplankton. Den nye generasjonen av raudåte utvikler seg parallelt med planteplanktonproduksjonen.

I utviklingen fra egg til voksen gjennomgår raudåta tolv ulike stadier, først seks nauplistadier (N1-N6) og deretter seks kopepodittstadier (C1-C6). C6 er det voksne stadiet, og dyrene kan da skilles mellom hunner og hanner. På sensommeren og høsten, når dyrene har nådd stadium C5 og inneholder et tilstrekkelig høyt fettinnhold, vandrer de ned i dypet for å overvintre. Raudåta står da på mellom 500 og 1500 meters dyp. I overvintringsperioden er raudåta i en såkalt diapause, som betyr en hviletilstand.