Valgte ErgoGroup for eSporing

Landbruks- og matdepartementet undertegnet fredag 13. november avtale med selskapet ErgoGroup AS, om utvikling av en ektronisk infrastruktur for eSporing.

– Kontrakten er en viktig milepæl for eSporingsprosjektet. Nå skal teori omsettes til praksis og testes i det virkelige liv. I avtalen er det lagt vekt på en kritisk vurdering av gjennomførbarheten underveis i utviklingsarbeidet, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

Rammen for oppdraget er at det i første kvartal 2010 skal utvikles en prototyp. Denne skal testes sammen med bedrifter som deltar i eSporingsprosjektet før en arbeidet med å utvikle en eventuell fullskalamodell blir satt i gang. Oppdraget til ErgoGroup skal avsluttes innen 30. juni 2011.

Samarbeider med private aktører

eSporingsprosjektet er et samarbeid mellom offentlig sektor og private aktører langs hele verdikjeden i matsektoren.

Målet er å styrke beredskapen og evnen til å fjerne utrygg mat fra markedet, legge til rette for en effektiv informasjonsutveksling mellom aktørene i matkjeden og ivareta forbrukernes behov for informasjon og valgmuligheter.

Landbruks- og matdepartementet koordinerer prosjektet og drifter det gjennom eSporingssekretariatet.

De tre matdepartementene Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider om å koordinere arbeidet på myndighetssiden.