Likviditetslåneordningen vedtatt

Stortinget banket tirsdag igjennom den lenge ventede og mye omtalte likviditetslåneordningen for fiskerinæringen.

Til behandling i Stortinget forelå næringskomiteens innstilling om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet, for å få på plass en ny likviditetslåneordning fiskerinæringen.

Under debatten satte Harald T. Nesvik (FrP) frem et forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti om en mer fleksibel ordning. Forslaget lød som følger:

«Stortinget ber Regjeringen om å endre hovedprinsippene for utlånsregelverket slik at utlån kan foretas mer fleksibelt i forhold til avdragstider, rentebetingelser og sikkerheter.»

Dette forslaget hadde også Venstre varslet at de ønsket å støtte.

Under votering falt forslaget fra de borgerlige partiene med 51 mot 54 stemmer. Deretter ble innstillingen fra næringskomiteen enstemmig vedtatt i Stortinget.

Les også: Næringskomiteen følger regjeringens innstilling 13.11.2009

For seint for noen

Dessverre kommer den nye ordningen for seint for noen. For en liten uke siden måtte J. M. Nilsen Holding AS gi opp.

Les også: J. M. Nilsen begjærer oppbud 11.11.2009

Bakgrunnen for konkursen ble opplyst å være den vanskelige situasjonen i fiskeindustrien med markedssvikt innen saltfisk- og torskesektoren.

– Vi håpet i det lengste at prisene skulle gå opp ut over høsten, men vi må bare konstatere at tapene ble for store, og at oppbud var eneste mulighet. Vi ventet og ventet på den varslede likviditetslånsordninga fra regjeringa - men den kom dessverre ikke, fortalte Ole Johnny Nilsen til Andøyposten.

Høstet kritikk for sommel

Allerede i begynnelsen av september fikk regjeringen kritikk for å ha somlet med den nye ordningen for likviditetslån, og en av de fremste kritikerne var nestleder i Frp, Per Sandberg. Han var i harnisk over at man skulle vente med ordningen til etter det nye stortinget skulle samles i slutten av oktober.

– Det er for seint. Regjeringen har somlet, og venter til tre uker før valget med å stille 250 millioner kroner til rådighet i likviditetslån. Det er ikke nødvendig å vente på Stortinget. De bør gjennomføre dette allerede på mandag, det har de hele panelets støtte for, tordnet Sandberg.

Les også: Må vente på likviditetslån 07.09.2009