Ny retningslinje for fiskerikyndige

Oljeindustrien har laget en ny retningslinje for fiskerikyndige på seismikkskip, som industrien mener styrker involveringen av de fiskerikyndige.

– Den fiskerikyndige er viktig, ikke minst for å sikre god dialog mellom seismikkskip og fiskefartøy ute på havet. Da er det helt avgjørende at fiskerikyndige også blir en integrert del av planleggingen av de enkelte seismikktoktene, sier fagsjef for konsesjonspolitikk Lars Christian Alsvik i Oljeindustriens Landforening (OLF).

Petroleumsvirksomhet og fiskeri blir ofte drevet i de samme havområdene. For å bedre kommunikasjonen mellom næringene har seismikkskipene alltid med seg en fiskerirepresentant om bord; en fiskerikyndig. Den fiskerikyndige skal være kommunikasjonskanal mellom seismikkskip og fiskere.

– Den fiskerikyndige skal ha inngående opplæring i hvordan seismikkinnsamling foregår. Like viktig er det at de ansvarlige på seismikkfartøyene innehar kunnskap om hvordan fisket foregår, og ikke minst at den fiskerikyndige får gode arbeidsvilkår. Dette innebærer tidlig involvering av den fiskerikyndige. Det er blant annet dette den nye retningslinjen skal bidra til, sier Alsvik.

Retningslinjen er utarbeidet i samarbeid mellom bransjeorganisasjonen for seismikkoperatørene (IAGC) og OLF, og blir gjort gjeldende for OLFs medlemsbedrifter med umiddelbar virkning.