Utkastforbud i internasjonalt farvann

Det 28. årsmøtet i den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) vedtok utkastforbud i internasjonalt farvann på de viktigste artene som reguleres av NEAFC.

Vedtaket er et viktig skritt mot en bærekraftig og ansvarlig forvaltning av fiskebestandene i internasjonalt farvann. NEAFC vedtok også flere justeringer av regelverket som angår havnestatskontroll, overvåking av fiskeaktivitet og fangstrapportering. Dette er viktige verktøy i arbeidet med å bekjempe UUU-fiske, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

– Svært gledelig

– Utkast av fisk er en uansvarlig praksis, og betydelige matressurser sløses bort. Derfor er det svært gledelig at NEAFC har vedtatt et forbud mot utkast i sitt reguleringsområde i internasjonalt farvann. Dette er et viktig signal til andre regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner, og gir ytterligere styrke til arbeidet i FAO for å redusere utkast og bifangst globalt, sier fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Det ble etter felles forslag fra Norge, Russland, Danmark (på vegne av Færøyene og Grønland) og Island vedtatt et forbud mot utkast av artene som NEAFC regulerer i internasjonalt farvann, herunder makrell, kolmule, norsk vårgytende sild, hyse og uer. Samtidig ble det vedtatt å arbeide videre for å utvikle tekniske reguleringer for å bidra til implementering av utkastforbudet. Forslagene ble vedtatt på det 28.årsmøtet i den nordøstatlantiske fiskerikommisjon som ble gjennomført i London 9. – 13. november 2009.

Flere justeringer

NEAFCs årsmøtet vedtok også flere justeringer av regelverket som angår havnestatskontroll, overvåking av fiskeaktivitet og fangstrapportering. Svartelisten over fartøy som driver UUU-fiske ble oppdatert som følge av at fartøy er kondemnert eller permanent tatt ut av fiske. Canada, Belize, New Zealand og Japan fikk fornyet sin status som samarbeidende ikke-medlemmer av NEAFC. Dette er viktige verktøy i arbeidet med å bekjempe UUU-fiske.

For kolmule og norsk vårgytende (NVG) sild vedtok NEAFC reguleringer for 2010, som innebærer at de to bestandene er fullt regulert i hele utbredelsesområdet. Det ble vedtatt nullfiske på pigghå og en kvote på 150 tonn orange roughy.

Norge fremmet et forslag om nullfiske på uer i Norskehavet i tråd med anbefalingen fra ICES. Etter forhandlinger ble det vedtatt en regulering med fiske på inntil 8600 tonn og utvidelse av fiskeperioden. Norge avsto fra avstemming og fremmet en protestresolusjon over vedtaket.

Stenge område

Det ble vedtatt å stenge ett område på grensen til Islands økonomiske sone for blålangefiske og å utvide det stengte området på Hattonbanken. NEAFC skal oversende et forslag om utvidelse av stegningen på den midtatlantiske rygg til vurdering i ICES. I tillegg ble det vedtatt å redusere grenseverdiene for koraller og svamper til henholdsvis 60 og 800 kg ved sammenstøt med sårbare marine områder. Disse vedtakene er elementer i NEAFCs oppfølging av FNs fiskeriresolusjon nr 61/105 fra 2006 om å beskytte sårbare økosystemer mot skadelig fiskeriaktivitet.

EU-farvann

Fra tidligere er Norge og EU enige om å redusere utkast i EU-farvann.

Les også: Enige om tiltak for å redusere utkast av fisk 03.07.2009

Utkast av fisk var også tema på Nordisk råds årlige sesjon i Stockholm 27.29. oktober 2009.

Les også: – EU må stanse utkast av fisk 29.10.2009

Bakgrunn
NEAFC er en regional fiskeriforvaltningsorganisasjon som har ansvar for fiskeri- og områdeforvaltning i internasjonalt farvann i Nordøst- Atlanteren. Norge, EU, Russland, Danmark (på vegne av Færøyene og Grønland) og Island er medlemmer av organisasjonen. Sergey Belikov fra Russland ble valgt til ny president i NEAFC for perioden 2010-12.